Baijerin opintomatkalla opittua 10.-15.2.2013: Raupachin sikatila

3 min lukuaika

Luomua laadulla

Raupachilla on siirrytty luomuun vuonna 1987.

Raupach1 620x360px

Raupachilla on siirrytty luomuun vuonna 1987. Tällä hetkellä tilalla on 70 ha luomupeltoa, josta 15 ha on viljanviljelyssä ja loput ovat nurmea. Raupachin sikatila sijaitsee Münchenin itäpuolella jossa maasto on hyvinkin kumpuilevaa. Maaston muotojen ja kivikkoisuuden myötä nurmien määrä alueen pelloista on varsin suuri.

Nurmet

Nurmelle sopivien peltojen myötä on Raupachilla sikojen lisäksi myös emolehmiä. Emolehmät ruokitaan pelkästään tilan omalla säilörehulla ja kaikki vilja säästetään sikojen ruokintaan. Säilörehu kerätään paaleihin sillä muunlainen koneistus ei juurikaan toimisi alueen peltolohkoilla. Tämän lisäksi tilalla käytetään paljon urakointia, joka vähentää merkittävästi konekustannuksia tilalla.

Sika

Tilan siat ovat 50 % Duroc rotua ja loput ovat Belgiasta lähtöisin olevaan Pientrain rotua. Duroc olisi hyvä ja luomuun sopiva mutta se tuottaa vähän porsaita. Toisaalta taas Pientrain on rakenteeltaan laiha ja siitä saatava liha on mautonta.

Tilalla on pikkuporsaita kerrallaan noin kymmeneltä emakolta, joille on tilat tehty vanhaan hevostalliin. Porsaita kuolee noin 18 % kaikista syntyvistä porsaista. Siat kasvatetaan ikäistensä kanssa ryhmissä, jolloin laidunnus ja sisällä olo tilat suurenevat teurastusiän lähestyessä. Ja näin pysyy myös lauma kasassa aina porsaasta teuraaksi asti.

Tilalla on noin kaikkiaan 60 emakkoa ja noin 300 lihasikaa.

Tilan sikalarakennus on suunniteltu niin, että se avautuu etelän suuntaan. Rakennuksen eteläpuolella on korkea lippa, joka talvella kerää lämpöä sikalaan ja kesällä lippa varjostaa hyvin sikojen ulkoilualuetta.

Sikojen laiduntamista rajoittaa merkittävästi alueen runsas villisika kanta. Tilan ympärille on jouduttu rakentamaan aita ja aidan ulkopuoliset laitumet ovat käytännössä mahdottomia toteuttaa.

Sikojen ruokinnasta

Ruokinnassa sioilla käytetään ohraa, vehnää, ruista, hernettä, papua, soijakakkuja (sisältää myös öljyä) sekä perunan valkuaista aina 60 kg asti. Peruna on tavanomaista, muut ovat luomua. Luomusianlihan ostajat haluaisivat, että ruokinta olisi 100 % luomua, mutta tällä hetkellä siihen ei ole mahdollisuutta. Tilalla ruokinta ja viljan sekoitus sekä mylläys ovat automatisoitu. Tilan siiloihin menee 200 tn viljaa, joka on puolet vuoden kulutuksesta.

Luomusianlihan hinta Saksassa on noin kaksinkertainen verrattuna tavanomaiseen. Sianlihan hintaa on tiputtanut merkittävästi muutama iso toimija, jotka toimittavat suuremmille kaupoille sianlihaa ja joiden kehittämisessä ovat nämä isot liikkeet olleet mukana aktiivisesti.

Nautakarja

Emot ja hiehot kasvatetaan ryhmissä. Vasikat saavat temmeltää niin sonnien kuin emojen kanssa, mutta näille on myös mahdollistettu omaan aitaukseen pääsy. Tähän vasikka-aitaukseen eivät kookkaammat eläimet pääse. Luomulisää nautakarjalla on noin 20-25 centtiä per kg.

Nautakarjan ruokinnassa laidun aikana käytetään ns. ”nopeaa” laidunnusta. Eli nurmea ei päästetä kasvamaan 5cm korkeammaksi vaan se laidunnetaan ja sen jälkeen eläimet siirretään uudelle laidun alalle.

Tulevaisuus, talous ja markkinat

Tulevaisuus tilalla ei näytä ainakaan sikojen osalta kovinkaan hyvältä. Sianlihan tuotannossa ovat kustannukset nousseet ostettujen panosten myötä. Näiden panosten kuten viljan ja mahdollisten porsaidenkin hinta on noussut viimeisen kahden vuoden aikana merkittävästi ja ne vievät suuren osan tilan 400 000 € liikevaihdosta.

Sikojen kysyntä on kokoajan lisääntynyt ja Herrmansdorfin tilalle meneekin suurin osa lihasta myyntiin. Näin tuote pysyy lähellä tuottajaa ja on maaseudun kannattavuuden kannalta tärkeää. Tilalta suoraan myydään noin 5 nautaa ja 20 sikaa vuodessa. Suoramyyntiä ei ainakaan vielä aiota lisätä merkittävästi.

Tulevaisuuden suunnitelmissa olisi hyödyntää eläinten lanta biokaasuksi. Mutta se riippuu pitkälti siitä mihin suuntaan sianlihan hinta lähtee kehittymään.