Säästöä energiakustannuksiin

2 min lukuaika

Ilmasto muutoksessa

Energia on yritykselle yksi kuluerä muiden joukossa ja sen osuutta voi olla haastavaa hahmottaa. Säästöjä on kuitenkin mahdollista löytää tuotannosta tinkimättä ja näin parantaa koko yrityksen kannattavuutta.

Essi jokela broileritila

Mihin energiaa kuluu?

– Energiakustannusten hallinnan lähtökohta on, että tuntee yrityksen energian käytön: miten paljon energiaa kuluu, mistä se muodostuu ja miten kulutus jakautuu ajallisesti, painottaa ProAgrian johtava asiantuntija Maarit Kari.

– Energiatehokkuuden parantaminen pienentää energialaskua ja loiventaa myös kustannusvaihtelua.

Missä voi säästää?

Liikkeelle kannattaa lähteä nopeista energiansäästötavoista: laitteiden ja koneiden säädöistä esimerkiksi lämmityksessä, ilmanvaihdossa ja työkoneissa sekä energianhankintasopimuksista tai omista ajotavoista.

– Pitkät siirtymät maatalouskoneilla ovat iso energianielu. Etäisillä lohkoilla kannattaa miettiä tarkkaan lajivalintaa ja harkita työn teettämistä urakoitsijalla. Myös kuivattamisen vaihtoehtoja viljan säilönnässä on hyvä arvioida, Kari toteaa.

– Kuivauksen energiatehokkuutta parantaa nopeasti ja edullisesti muun muassa kuivurin lisäeristäminen, öljypolttimen säätöjen tarkistaminen, kattilan nuohous ja imuilman esilämmitys, kertoo ProAgrian energia-asiantuntija Juha Hiitelä.

Uusiutuvaa energiaa

Bio- ja aurinkoenergian sekä lämpöpumppujen soveltuvuutta omalle tilalle kannattaa selvittää. Aurinkoenergia ja lämpöpumput ovat nopeasti toteutettavia ratkaisuja, ja pidemmällä aikavälillä myös biokaasu voi olla varteen otettava vaihtoehto osalle tiloista.

Sähkön käytön ja lämmitysjärjestelmien kustannustehokkaita ja omavaraisuutta lisääviä vaihtoehtoja kannattaa tarkastella asiantuntijoiden kanssa. Maatilojen on mahdollista saada uusiutuvan energian investointeihin avustusta.

Pohdintaa Neuvo-rahalla

Maatilayrityksen energiankäyttöä voi kehittää yhdessä ProAgrian asiantuntijoiden kanssa Neuvo-palveluna tai suoraan ostopalveluna. Neuvo-raha on maatilayritykselle edullinen tapa etsiä energiansäästökohteita, sillä viljelijä maksaa palvelusta vain arvonlisäveron. Arvioimme energiankäytön kokonaisuutta sekä huomioimme niin ihmisten kuin eläintenkin tarpeet.

Aloita näistä

  • Seuraa energian kulutusta ja tutustu sähkön kulutusprofiiliin sähköyhtiösi verkkopalvelussa.
  • Kilpailuta sähkösopimus.
  • Tarkista sähköliittymät: koko ja lukumäärä.
  • Huomioi muut energiansäästökohteet:
    • laitteiden ja koneiden tarkistus ja hienosäätö
    • polttoainetta säästävä ajotapa
    • lämmöntalteenottoratkaisut, esim. maidon lämmöntalteenotto.