Annika Harlio

Annika harlio

Hankepäällikkö

ProAgria Keskusten Liitto

annika.harlio@proagria.fi 050 350 4778

Urheilutie 6 D, PL 251
01301 Vantaa

Kehitän ja koordinoin ProAgrian ulkopuolisella rahoituksella tehtävää projektitoimintaa. Erityisenä painopistealueenani on kansainvälisen projektitoiminnan kokonaisvaltainen kehittäminen pohjautuen ProAgrian strategisiin painopistealueisiin eli ympäristöviisaaseen maaseutuun, vastuulliseen ruokaketjuun, digitalisaatioon ja tiedolla johtamiseen. osaavaan, oppivaan ja innovatiiviseen organisaation sekä yrityskokonaisuuteen.

Kansainväliset tehtäväni liittyvät rahoitusmahdollisuuksien kartoittamiseen Horisontti Eurooppa-, EAKR Interreg- ja Erasmus+ -ohjelmissa, verkostoitumiseen, rahoitushakujen koordinoimiseen sekä meneillään olevien EU-projektien talouteen ja hallintoon liittyvän seurannan kehittämiseen. Olen mukana EUFRASin eli European Forum for Agricultural and Rural Advisory Services toiminnassa.