Vireät poikineet – tuotanto sujuvasti alkuun

2 min lukuaika

Referenssit

Mitä tehdä, kun lehmät eivät heru niin hyvin kuin toivoisi?

ProAgrian Heidi Lehkonen sekä Atte Isokangas ja Jenni Nurmi asettivat tavoitteeksi paremman kokonaissyönnin sekä varsinkin ensikkojen korkeammat maitotuotokset. Kuva: Anna-Riitta Leinonen
Mitä tehdä, kun lehmät eivät heru niin hyvin kuin toivoisi? Jenni Nurmen ja Atte Isokankaan tilalla Kaustisella asiaan paneuduttiin Vireät poikineet -tilakäynnillä. Tavoitteeksi asetettiin parempi kokonaissyönti ja varsinkin ensikoiden korkeammat maitotuotokset.

- Meillä tilaratkaisut tai eläinten ryhmittelyt on hieman hankalia toteuttaa, kun on vanhempi parsinavetta. Siitä huolimatta käynnin aikana tuli hyviä kommentteja ja kehitysehdotuksia. Etenkin isoille navetoilla tästä palvelusta on varmasti hyötyä, Atte toteaa.

Tilanväki piti hyvänä sitä, että keskitytään yhteen asiaan kerrallaan ja perehdytään siihen kunnolla.

Uutta draivia

- Käynnin jälkeen tuli aivan uutta draivia tekemiseen, kertoo tilalla työskentelevä Katja Känsälä.

- Kehitysehdotukset jäävät mieleen muhimaan ja pikkuhiljaa niitä toteutetaan, varsinkin jos ongelmia ilmaantuu.

Tilakäynnillä testattiin muun muassa BHB-ketoosiliuskoilla vastapoikineiden lehmien maitoja mahdollisten piilevien ketoositapausten löytämiseksi.

- Ketoosiliuskojen käyttäminen on kätevää ja auttaa löytämään ongelmatapauksia. Ajateltiin kokeilla niitä jatkossakin, Katja toteaa.

Vireät poikineet – ratkaisuja täsmätarpeisiin

Poikineet lehmät ovat karjan VIP-ryhmä, johon ajan ja huomion käyttäminen kannattaa. Mahdollisimman ongelmaton alkutaival on koko tuotantokauden onnistumiselle tärkeää.

Poikineisiin eläimiin keskittyvällä tilakäynnillä vähennetään poikimisen jälkeisten ongelmien ja korjaavien toimien kustannuksia. Sairastuvien eläinten lukumäärä ja lääkitystarve pienenevät. Myös maitotuotos nousee, kun poikineet eläimet lähtevät sujuvasti ja ongelmitta uraputkeensa.

Vireät poikineet -asiantuntijakäynti paneutuu vastapoikineiden lehmien ja ensikoiden hoito- ja seurantarutiineihin sekä hakee keinoja havaita ja ennakoida sairastumiset.

Tuore analyysikoelypsy ja ruokinnan seurantalaskelma antavat numerotietoa keskustelujen ja päätösten pohjaksi. Lyhyessä alkukeskustelussa käydään läpi saavutetut ja tavoiteltavat tulokset, sitten viimeksi poikineet lehmät ja ensikot. Navettakierros kertoo, miten olosuhteet tukevat hyvää tuotantokauden alkua.

Loppuyhteenveto Lean-parannustaulupalaverin malliin päättää käynnin navetan toimistolla tai tuvassa.


Heidi Lehkonen
Erityisasiantuntija, maidontuotanto
ProAgria Keski-Pohjanmaa