Viljelynsuunnittelun aika on nyt!

2 min lukuaika

Kasvintuotanto· Uutinen

Kun peltoviljelyn kulut ovat tiedossa, on helpompi parantaa tilan kulurakennetta. Monella on tiedossa viljelyn muuttuvat kulut, mutta entä kiinteät kulut? Mitä ne sisältävät? Entä mitä pitävät sisällään A-, B- ja C-katteet tai paljon puhuttu nettovoitto/-tappio?

Ohran oraat Sonja Kankaanpaa

Laskemalla kasvintuotannon tuotantokustannukset saadaan selville, mitä kannattaa viljellä, millaisilla satotasoilla, hinnoilla ja kustannuksilla. Samalla voidaan simuloida, millaista hintaa milläkin satotasolla tilan tuotantokustannuksilla tulisi tavoitella. Kotieläintiloilla saadaan selville myös rehustuksen hinta omille rehuille, myös nurmirehulle.

Markkinatilanne ei tunnu juurikaan näkyvän Vilja-alan yhteistyöryhmän alkuvuonna teettämässä kylvöalakyselyssä

Jos näyttää siltä, että viljan hinta ei kata tuotantokustannuksia, on syytä punnita muita pellonkäytön vaihtoehtoja. Tila- ja lohkokohtaisesti on hyvä arvioida, löytyykö ratkaisu esimerkiksi valkuais- ja öljykasveista vai tukijärjestelmästä valitsemalla vaikkapa maanparannuskasveja kasvukunnon parantamiseksi.

Suunnittelussa tarvitaan nyt myös entistä enemmän pitkäjänteisyyttä, jotta tukijärjestelmän viljelykiertovaatimus varmasti täyttyy. On myöhäistä jättää asia kylvöjen jälkeisen tukihaun varaan.

Kiinnitä huomio kylvösiemenen laatuun

Viime kesän kuivuus ja märkä puintikausi näkyvät kylvösiemenen laadussa ja määrässä. Ole siis ajoissa liikkeellä. Kylvöalakyselyn perusteella sertifioidun siemenen käyttö näyttäisi olevan lisääntymään päin ja TOS-siemenen peittaus ja kunnostus monen viljelijän suunnitelmissa.

Suorita ympäristösitoumuksen verkkokoulutus 30.4. mennessä

Jos valitsit ilmasto- ja ympäristökoulutuksen vuodelle 2023 ympäristökorvauksen valinnaiseksi tilakohtaiseksi toimenpiteeksi, muista suorittaa maaliskuussa avautuva verkkokoulutus Vipu-palvelussa 30.4 mennessä.

Valinnan voi tarkistaa Vipu-palvelusta kohdasta Peltotukien haku > Haettavat tuet. Koulutuksessa voit valita mieleisesi aiheen viidestä koulutusosiosta, joista siis yksi tulee suorittaa. Lisätietoja Ruokaviraston sivuilta: Ympäristösitoumuksen verkkokoulutus.

Jätä yhteydenottopyyntö