Valmistaudu nyt näin ensi kevään kylvöihin

2 min lukuaika

Kasvintuotanto· Uutinen

Kuivan alkukesän ja kostean korjuukauden sato on kerätty. Viljasadon määrän ja etenkin laadun toteutumista odotellaan yhä. Rehulaatuista viljaa ennakoidaan tulevan paljon, mikä näkyy hintojen laskuna. Jos laarissa on hyvälaatuista ja elintarvikekelpoista tavaraa, voi myös odottaa hintojen mahdollista nousua kiristyvän tarjontatilanteen takia.

Viljan puinti Essi Jokela

Haasteita on tänä syksynä erityisesti DON-pitoisuuksien kanssa. Tähkäidäntää ja homeita on esiintynyt paljon, joten kylvösiemenen laatu on varmistettava ajoissa ensi kevään kylvöjä silmällä pitäen, jotta ostosiemenvaraukset ja hankinnat ajoissa voidaan tarvittaessa tehdä ajoissa.

- Nyt on erityisen tärkeää lähettää edustavasti otetut esinäytteet tutkittavaksi, jotta vältytään turhilta kuljetuksilta ja ylimääräisiltä kustannuksilta, sanoo ProAgria Etelä-Suomen palvelupäällikkö Sari Hiltunen.

  Arvioi, varmista ja suunnittele syksyllä

  Syksy on otollista aikaa kääntää katse tulevaan suunnittelemalla viljelykiertoa ja ensi kasvukauden viljelyä. Ensi kauden lannoitteiden hankintahinnat ovat laskeneet noin 180–220 €/tn viime syksyyn verrattuna ja lannoitekauppakin näyttää olleen viime viikkojen ajan auki keskeytyksettä. 

  - Nykyisillä panoshinnoilla, markkinatilanteessa ja uudessa tukijärjestelmässä on hyödyllistä laskea eri vaihtoehtoja päätöksenteon tueksi yhdessä asiantuntijan kanssa, sanoo Hiltunen.

   Uuden ohjelmakauden kierto- ja kasvipeitteisyysvaatimusten täyttyminen kannattaa myös varmistaa ja ennakoida, ettei tule turhia yllätyksiä. Ehdollisuuden viljelykiertovaatimuksen täyttyminen on syytä tarkistaa ja muuttuneet kasvipeitteisyysehdot kerrata nyt, kun syysmuokkaukset ovat ajankohtaisia.

   Kasvipeitteisyyden ekojärjestelmätuki 50 €/ha maksetaan tästä vuodesta eteenpäin kasvipeitteiselle alalle. Kevytmuokkauksella voi täyttää ehdollisuuden vähimmäismaanpeitteen vaatimusta, mutta kevytmuokatusta ei saa erillistä korvausta.

   - Tukihakemusta voi muuttaa aina 2.10. mennessä. Nyt on myös syytä varmistaa, että kaikki toimenpiteet ja tuet on haettu, muistuttaa Hiltunen.

    Valitsitko valumavesien hallinnan?

    Mikäli olet valinnut valumavesien hallinta -toimenpiteen, muista toimittaa tarpeen vaatiessa viljavuustutkimustuloksen maaseutuelinkeinoviranomaiselle 30.9. mennessä. Muista myös toimittaa säätösalaojitusjärjestelmästä ojastokartta 30.9. mennessä maaseutuelinkeinoviranomaiselle, mikäli sitä ei ole aiemmin toimitettu.

    Syysilmoitukset sydäntalvella

    Tämä vuoden syysilmoitus lähetetään vasta ensi tammikuussa, 8.-31.1.2024. Syysilmoituksella ilmoitetaan kasvipeitteiset lohkot ja kiertotalouden edistämistoimenpiteen lannoitusaineiden levitykset, jos toimenpide on valittuna.

    - Kun ympäristösitoumuksen edellyttämät viljelymuistiinpanot lannanlevityksineen ja muine tietoineen on tehtynä hyvissä ajoin syksyllä, on kaikki tarvittava valmiina syysilmoitusta varten, kiteyttää Hiltunen.

     Lisätiedot 

     Sari Hiltunen, palvelupäällikkö, vilja ja erikoiskasvit, ProAgria Etelä-Suomi. Sähköposti: sari.hiltunen@proagria.fi, puh. 050 561 8369.

     Vesa Koivula, palvelupäällikkö, ProAgria Etelä-Suomi. Sähköposti: vesa.koivula@proagria.fi, puh. 040 709 2450.

     ProAgria Etelä-Suomen kasvintuotannon asiantuntijat

     Viljan esinäytteen toimittamisesta VYR:n sivuilla

     Valumavesien hallinta -toimenpiteiden aikataulu Ruokaviraston sivuilla

     Ota meihin yhteyttä