Uutta liiketoimintaa - Virtatie Oy kehitti yhteistyössä ProAgrian kanssa palveluja maatilojen sähköturvallisuuden parantamiseen

3 min lukuaika

Referenssit

Yritystoiminnan suunnittelu aloitettiin noin kolme vuotta sitten liiketoimintasuunnitelman laatimisella.

Virtatie nettiin

Yritystoiminnan suunnittelu aloitettiin noin kolme vuotta sitten liiketoimintasuunnitelman laatimisella. Virtatie Oy:n perustajalla Jani Himasella oli varsin mielenkiintoinen yritysidea. Hän oli huomioinut, että maatiloilla on melko paljon puutteita sähköturvallisuudessa. Monia ikäviä uutisia on ollut maatilojen suurista tulipaloista, jotka ovat monissa tapauksissa johtuneet viallisista sähkölaitteista. Jani Himanen päätti perustaa maatilayritysten ennakoivaan sähkölaitteiden kunnossapitoon keskittyvän yrityksen Virtatie Oy:n. Vastaavalla liikeidealla toimivia yrityksiä on vain muutamia Suomessa.

Yrityksen perustamista lähdettiin selvittämään yhdessä ProAgrian yritysasiantuntijan Pekka Häkkisen kanssa. Ensimmäinen vaihe oli liiketoiminnan suunnittelu, yhdessä mietittiin mm. kannattavuutta ja asiakkaiden tarvetta palvelulle. Suunnittelu palavereissa oli mukana mm. maatila-asiantuntijoita kertomassa omia näkemyksiä maatilojen sähköturvallisuudesta. ProAgrian kanssa toteutettiin myös pienimuotoinen markkinatutkimus. Markkinatutkimus kohdistettiin Etelä-Savon alueen viljelijöille. Tutkimus vahvisti, että sähköturvallisuuteen liittyvien asioiden ympärillä on puutteita ja Janin suunnittelemalle liikeidealle on tilausta. Yritysideaa kehiteltiin eteenpäin selvittämällä toimintaympäristöä ja kilpailijoita.

ProAgrian kanssa tehtiin myös tuote- ja palvelukehitystä. Kehitettiin mm. kartoituskäynti sähkölaitteiden nykytilan kartoittamiseksi. Kartoituskäynti on tuote jonka avulla kartoittaan maatilan/yrityksen sähköjen ja sähkölaitteiden nykytila ja laaditaan suunnitelma tarvittavista kehittämistoimista. Kehittämistoimet voivat olla pistorasian vaihdosta sähköjen mittavaankin uusimiseen. Kartoituskäyntipalvelua testattiin pilottitilalla ja saadun palautteen myötä palvelua kehitettiin edelleen.

Pilotoinnin jälkeen todettiin, että liikeidea on hyvä ja sitä kannatta viedä eteenpäin, niinpä haettiin ELY-keskuksesta rahoitusta investointeihin ja kehittämiseen. Virtatie Oy sai myönteisen rahoituspäätöksen ELY:stä.

Virtatie Oy aloitti toiminnan keväällä 2014. Työt ovat yrittäjän mukaan olleet monipuolisia ja asiakkaat ovat ottaneet palvelun hyvin vastaan. Toimenpiteet asiakkaan luona alkavat sähkölaitteiden kartoituskäynnillä. Käynnin aikana käydään lävitse mm. sähkölaitteiden kunto. Tarkastuksesta laaditaan raportti, jossa ovat mahdolliset tarvittavat kunnostustoimenpiteet. Kartoituksen lisäksi Virtatie voi tarvittaessa korjata huomatut puutteet. Toki palvelurepertuaariin kuluu muutakin, kuten energiaa säästävät ratkaisut ja turvallisuusratkaisut. Lisäksi Virtatie Oy täyttää hyväksytyn sähkölaitteiston lämpökuvaus yrityksen ehdot.

Kehitystyö jatkunut yrityksen perustamien jälkeen

Luontevana jatkona kehitystyölle Virtatie Oy kiinnostui ProAgrian Tilipalveluista. Yrityksen kanssa tehtiinkin sopimus tilipalvelujen tuottamisesta. Tilipalvelu kokonaisuuteen kuuluu, kirjanpito, alv ilmoitukset, kuukausittaiset raportit, välitilinpäätös sekä kassabudjetti.

Yhteistyö ProAgrian kanssa on jatkunut tiiviinä ja yrityksen kehittämistyötä on tehty jatkuvasti. Yrityksen käynnistymisen jälkeen todettiin, että myynti ja markkinointi ei sujunut odotella tavalla. Yrittäjän kanssa käytiin lävitse myynnin ja markkinoinnin eri keinoja. Yrittäjä osallistuikin navetta-avajaisiin, meijerimarkkinoille. Myyntityön kehittämiseen käytettiin myös aikaa, purettiin yhdessä puhelinmyyntiprosessia ja käytiin konkreettisesti puhelinmyynnin tekemiseen liittyviä näkökulmia. Sparrauksesta Jani sai myyntyöhön uusia näkökulmia ja toimintatapoja.

Myyntityön kehittämisen lisäksi ProAgrian kanssa toteutettiin asiakastyytyväisyyskysely. Yhdessä muodostettiin kysymykset ProAgrian asiantuntijan Kirsi Mättölän kanssa sekä valittiin muutama asiakas, joita Kirsi haastatteli. Asiakaspalaute oli myönteistä, kuitenkin muutamia kehittämiskohteitakin löytyi, jotka auttoivat yrittäjää kiinnittämään huomiota omiin toimintatapoihin ja kehittämään palveluaan entistä paremmaksi.

Yrittäjä Jani Himanen on tyytyväinen ProAgrian tuottaman palvelun kautta muodostuvaan hyötyyn. Yrittäjä saa apua niin arjen ongelmiin kuin yrityksen tulevaisuuden suunnan hakemiseenkin. Ulkopuoleinen näkemys tuo uusia näkökulmia yrityksen toimintaan, joita ei välttämättä itse huomaisi. Jani kiitteleekin ProAgrian monipuolisuutta ja suosittelee ProAgria palveluja muillekin yrittäjille.

Lisätietoa

Virtatie Oy:n palveluista lisää yrityksen kotisivuilta, osoitteesta www.virtatie.fi

Lisätietoja antaa Pekka Häkkinen