Tiina toi meille palkkapäivän

2 min lukuaika

Referenssit

Asiantuntijan avulla ja kokonaisuuksia katsomalla saat enemmän rahallista hyötyä. Neuvo 2020 kannattaa hyödyntää käyntiinlähdössä.

Tiina toi meille

Isokyröläisellä Ojalan maitotilalla eläinten hyvinvointikorvausasiat ovat tuttuja. Ne ovat myös kunnossa. Tilalla on useita kertoja käynyt tarkastaja, viimeksi kesällä kymmenen hengen porukka Komission tarkastajan johdolla. Kun tietää asioiden olevan niin kuin pitääkin, ei tarkastajien tuloilmoitus aiheuta erityisjärjestelyjä.

  • Turhaan tiloilla pelätään tarkastajan käyntiä. Komission tarkastajaa erityisesti pelätään, mutta meidän tilalla komission väen käynti oli kaikista tarkastuksista rennoin, Jukka Ojala toteaa.

Hyvinvointiasiat on tilalla laitettu oikein priimaan kuntoon viime keväänä. Kiitos siitä kuuluu ProAgria Etelä-Pohjanmaan Tiina Soisalolle, joka yhdessä tilan kanssa on kiertänyt tuotantotiloissa ja pohtinut, kuinka asioiden siellä tulisi olla. Sysäyksen Tiinan käynnille tila sai viime keväänä järjestämistämme hyvinvointitilaisuuksista, joissa käytiin lävitse muuttuvia tukiehtoja.

  • Kyllä Tiinaa täytyy kiittää, hän toi meille palkkapäivän, tilan isäntä ja emäntä Marjo Ojala toteavat.
  • Vuositasolla puhutaan yli 20.000 eurosta. Eikä se raha pelkästään, vaan saimme selkeät piirustukset käyttöömme navetasta, johon on merkitty ohjeet, kuinka toimia missäkin tilanteessa. Kyllä niihin on palattu useaan otteeseen.

Pikainen silmäys vasikkaosioon osoittaa asioiden olevan suunnitelmien mukaisesti. Toisin sanoen tietyn ikäisille vasikoille on vaatimusten mukaiset asianmukaiset karsinat.

Kierrätystä

Ojalan tilan navettaan on muutama vuosi sitten tehty laajennusosa. Nyt navetassa on 140 lehmää ja kaksi lypsyrobottia. Navetan vanhassa osiossa kiertäessä huomaa, kuinka kekseliäästi siellä on käytetty vanhoja parsia vasikkakarsinoissa. Tiina Soisalo nostaakin tilalle hattua siitä, että vanhaa on osattu taidokkaasti hyödyntää.

  • Kaiken ei aina tarvitse olla uutta. Kun talous sallii ja vanhoista tehdyt ratkaisut tuntuvat ontuvilta, silloin on vasta uusien hankintojen aika. Taloutta ei kannata kaikilla hankinnoilla rasittaa, jos muitakin vaihtoehtoja on.

Neuvo 2020

Hyvinvointiasioita on Ojalan tilalla laitettu lyöntiin Neuvo 2020 –palveluna. Tiloilla on tällä ohjelmakaudella käytettävissiin Neuvo-palveluihin yhteensä 3.500 e. Sillä rahalla voi tilalla saada aikaan jo vaikka mitä.

  • Seuraavaksi perehdymme Ojalan tilan kanssa siihen, ovatko kotieläinpuolen täydentävät ehdot kunnossa, Tiina Soisalo kertoo.

Tilan on mahdollisuus saada Neuvo 2020-palvelua muun muassa eläinten hyvinvointi- ja terveysasioihin.

  • Neuvontaa saa haluamastaan aihealueesta omien tarpeiden ja lähtökohtien mukaan. Mikä parasta, palvelua voi käyttää samasta aihealueesta useamman kerran ohjelmakauden aikana, kertoo Tiina Soisalo.