Riskienhallintaa käsittelevä julkaisu on ilmestynyt

1 min lukuaika

Julkaisut

Riskienhallinta kartoitustyokalu kansikuva
Kartoitustyökalun avulla maatila voi arvioida toimintaan liittyviä riskejä.

Kartoita tilan riskit uudella työkalulla
Olemme julkaisseet kattavan kartoitustyökalun maatilan toimintaan liittyvien riskien havaitsemiseksi ja torjumiseksi. Työkalu helpottaa maatilayrittäjien itsenäistä riskienhallintaa ja pelastussuunnitelman laatimista. Mikä parasta, työkalu on käytettävissä myös sähköisesti.

”Kartoitustyökalun avulla voidaan käydä läpi sekä maatilan ulkopuolelta tulevia uhkia että tilan sisäisiä riskejä. On esimerkiksi tärkeää laatia maatalousyrittäjille juridisesti pätevät asiakirjat vakavan sairastumisen varalle”, kommentoi työkalun koonnut Mari Viljanmaa Maatilan varautuminen -hankkeesta.

Tiloilla on tärkeää pohtia myös työ- ja paloturvallisuutta ikään kuin ulkopuolisen silmin. Kartoitustyökaluun on koottu keskeisiä riskejä, joihin pelastushenkilöstö säännöllisesti törmää maatilojen pelastus ja sammutustehtävissä. Moni onnettomuus on ehkäistävissä hyvin yksinkertaisilla toimenpiteillä.

Opas on ladattavissa tästä