Paikallisyhdistysten avuksi

3 min lukuaika

Järjestö ja kumppanuudet

Ladattavia lomakkeita ja ohjeita paikallisyhdistysten avuksi

Puha apila3jarit

Sähköpostiosoitteet ajantasalle

Pyrimme tiedottamaan entistä enemmän sähköisesti. Jos yhdistyksenne luottamushenkilöillä on sähköpostiosoite, pyydämme ilmoittamaan sen ProAgria Keski-Pohjanmaahan Ritva Karrille.

Paikallisyhdistysten syyskokoukset ja toiminta

Niiden paikallisyhdistysten, joiden säännöissä on kaksi yleistä kokousta, tulee pitää syyskokouksensa joulukuun loppuun mennessä. Kokouksessa käsitellään yhdistysten toimintasuunnitelma ja talousarvio. Tarkastakaa omaa yhdistystänne koskevat kokousasiat säännöistänne.

Jäsenyhdistysten toimintakertomukset ja toimintasuunnitelmat

Palauttakaa toimintakertomukset Keski-Pohjanmaan ProAgriaan. Laittakaa mukaan myös toimintasuunnitelmanne tälle vuodelle, ellei sitä ole toimitettu viime vuonna. Toivomme, että otatte toimintasuunnitelmassanne huomioon maa- ja kotitalousnaisten kampanjat, tempaukset ja teemapäivät, ruokakurssit ja erilaiset retket. Sihteerit löytävät vuosikokousten asialistat ja toimintasuunnitelmapohjat tämän sivun alalaidasta. Kokousmateriaalin voi myös pyytää järjestövastaava Ritva Karrilta, p. 040 523 4113.

Jäsenlistat tärkeitä

Maakunnallisen jäsenmäärämme mukaan saamme edustuspaikkoja valtakunnallisiin järjestön kokouksiin, joissa tehdään jäsenistöä koskevia linjauksia. Jokainen jäsen on tämän vuoksi tärkeä! Voitte palauttaa jäsenlistat yhdessä yhteystietojen päivityslomakkeen kanssa. Muistakaa ilmoittaa myös luottamustehtävissä lopettaneet henkilöt, jotta yhdistyksenne yhteystiedot pysyvät ajan tasalla. Merkitkää yhteystietolomakkeelle myös luottamushenkilöidenne sähköpostiosoitteet, niin voimme tiedottaa nopeammin tärkeistä tapahtumista, retkistä ja yhdistystä koskevista asioista. Jäsenlistat voi toimittaa myös sähköpostilla osoitteeseen ritva.karri@proagria.fi.

Mallisäännöt

ProAgrian jäsenyhdistysten mallisäännöistä voi kysyä ProAgria keskusten jäsenvastaavilta.
Maa- ja kotitalousnaisten perusyhdistyksen viimeisimmät mallisäännöt ovat vuodelta 2018. Niistä saa lisätietoja Maa- ja kotitalousnaisten Keskuksen järjestövastaava Helena Veliniltä.

Tietosuojaseloste

Kaikkien yhteisöjen, joilla on jäseniä on käyvät läpi, millaisia tietoja jäsenistä on tallennettu. Jäsenrekisteriin kerätään vain sellaisia tietoja, jotka ovat tarpeellisia yhdistyksen toiminnan kannalta. Jäsentietojen virheettömyys tarkistetaan ja todennetaan, että henkilötietojen käsittely on asianmukaista ja turvallista. Jokainen rekisterinpitäjä vastaa siitä, että omat jäsenrekisterit ovat kunnossa, ne on suojattu ja niitä käsitellään tietosuoja-asetuksen edellyttämällä tavalla. Yhdistyksen pitää selvittää myös, millaisia mahdollisia tietoturvariskejä sen jäsenrekisterin hallinnassa on. Kaikesta tästä tehdään kirjallinen dokumentti, joka on nimeltään tietosuojaseloste. Olemme laatineet mallin tietosuojaselosteesta sekä mallipohjan käsittelytoimista, ne ovat vapaasti hyödynnettävissä.

Yhdistyslaki on uudistunut syyskuun 2010 alusta

Tärkeää verotietoa yhdistysten verotuksesta!

Verohallinto on täydentänyt aikaisempaa ohjeistusta yhdistysten ja säätiöiden verotuksesta sekä julkaissut uuden ohjeen yhdistysten ja säätiöiden verotuksesta.

Ajankohtaista yhdistystietoa YHTÄLÖ-oppaasta

Yhdistysten talous- ja vero-opas YHTÄLÖ on jokaisen yhdistystoiminnassa mukana olevan käsikirja. Opas neuvoo pienen yhdistyksen arkisissa talous- ja veroasioissa.
Verkossa julkaistava opas päivitetään vuosittain ajan tasalle. Nyt tehdyssä päivityksessä oppaaseen on lisätty muun muassa yhdistyksen perustamiseen ja purkautumiseen, jäsenyyteen sekä hallituksen jäsenten tehtäviin ja vastuisiin liittyvää tietoa. Lisäksi oppaassa on tärkeää tietoa yhdistyslakiin hiljattain tehdyistä muutoksista.
Lisätietoja: