Ostopalveluna huolenpitoa

4 min lukuaika

Referenssit

Ison yksikön johtamisessa riittää tehtävää. Kaikkea ei kannata tehdä itse, vaan jakaa vastuuta ja hankkia alan osaamista tilan ulkopuolelta.

Koneiden säilytys- ja huoltopaikaksi Niko Ahlqvist on hankkinut tyhjilleen jääneen hallin, joka sijaitsee reilun kilometrin päässä tilan päärakennuksista. Näin asuinrakennuksen ympäristö rauhoittuu työliikenteeltä.

Ison yksikön johtamisessa riittää tehtävää. Kaikkea ei kannata tehdä itse, vaan jakaa vastuuta toisille ja hankkia alan osaamista tilan ulkopuolelta. Tähän ajatukseen Niko Ahlqvist päätyi muutama vuosi sitten. Hänen päätöstään vauhditti myös paikallisen maaseutuasiamiehen toteamus riskistä, mikä syntyy, kun yrittäjä hoitaa kaiken itse ja tärkeät tiedot ovat vain hänen hallussaan.

Vähentääkseen omia riskejään ja tekemisiään sekä saadakseen tuekseen osaajajoukon Ahlqvist teki sopimuksen ProAgrian kanssa. ProAgria Etelä-Suomen tilipalveluyksikkö hoitaa maatilayrityksen kirjanpidon ja palkkahallinnon. Kasvintuotannon asiantuntija Jenni Kärmeniemi huolehtii tukiasioista viljelysuunnitelmineen, hakemuksen tarkistuksineen ja lohkokirjanpitoineen. - Voin luottaa, että asiani ovat näiltä osin oikein ja kunnossa, Niko toteaa.

Maatila Niko Ahlqvist on yksi Suomen suurimmista tiloista. Sillä on viljelyssä noin 1400 hehtaaria peltoja, pääosin Vihdissä, jossa sijaitsee myös talouskeskus. Viljelylohkoja on 350, joista etäisimmät ovat 50 kilometrin päässä talouskeskuksesta. Tilalla on tehokkaat koneketjut sekä yrittäjien lisäksi kymmenen vakituista työntekijää. Kausityöntekijöitä tarhaherneiden ja mansikan parissa on sata.

Uskallettu laajentua

Ahlqvistin tilakokonaisuuden juuret ovat Nikon isässä, joka toimi vuokraviljelijä ennen kuin osti ensimmäisen tilansa reilu 30 vuotta sitten. Hänen päätoimensa oli Hankkijan siemenkaupassa. Kulkiessaan isänsä mukana siemenviljelytarkastuksissa Niko sai kipinän viljelyyn ja aloitti tarhaherneen kanssa kesällä 1982, mistä lähtien herne on ollut Ahlqvistille merkittävä tulonlähde. Nuoren yrittäjän alkuvuosilta on dokumenttina pieni ruutuvihko, johon on kirjattu kylvöt, poimintapalkat ja myynnit.
Niko vuokrasi peltoja omiin nimiinsä parikymppisenä nuorena miehenä ja muutaman vuoden kuluttua oli aika ostaa ensimmäinen oma tila. Joka vuosi viljelyala kasvoi vuokraten ja ostaen. Suurin laajentuminen, noin 300 hehtaaria, tapahtui viitisen vuotta sitten. - On ollut sopivia tilaisuuksia ja uskallusta ottaa riskejä laajentua.

Tällä hetkellä kova kilpailu maasta rajoittaa tilan kasvua. Ahlqvistilla ei ole tarpeenkaan kasvattaa viljelyalaansa muuta kuin sopivan tilaisuuden tullen.

Merkittävä työnantaja

Ahlqvist työllistää vakituiset työntekijänsä ympäri vuoden. Maatilan töiden oheen ja konekantaa hyödyntäen on talvikaudelle tullut urakointia, aurausta ja hiekoitusta. Tämän lisäksi työporukalla pyöritetään myös rakennusprojekteja, rakennetaan uusia ja kunnostetaan vanhoja omakotitaloja. - Hyvä työporukka kannattaa työllistää ja pitää palkattuna ympäri vuoden.

Kesäkuun alussa tilalle saapuvat herneen ja mansikan poimijat, joista lähes kaikki myös majoitetaan.

Ahlqvistin maatilalla työnjako menee niin, että Niko-isäntä kylvää ja ruiskuttaa itse. Hän tekee koneillaan myös urakkaa yhteistyökumppanille. Tulevalla kasvukaudella tilan 1400 hehtaarista tuhat on syysviljoilla, joista ruista 80 prosenttia. Tilan tehokkailla kylvöyksiköillä kylvetään sata hehtaaria päivässä. - Samassa ajassa kylvämme kuin toiset keväällä.

Osaajien tiimi

ProAgriasta Maatila Niko Ahlqvistin apuna on usean asiantuntijan tiimi, jossa jokaisella on vankka oma osaamisensa. Jenni Kärmeniemi hoitaa kasvinviljelyyn ja EU-tukiin liittyvät asiat. Hänellä on tukien osalta pääsy Mavin Vipu-palveluun ja hän kirjaa viljelymuistiinpanot WebWisu-ohjelmaan.

Kesän aikana lohkomuistiinpanot kirjataan puhelinkeskustelujen pohjalta ja syksyllä syysilmoituksen yhteydessä täydennetään vielä muistiinpanoja ja tehdään seuraavan vuoden viljelysuunnitelma. Maatilan tukihakemukset tehdään yhteistyössä Vipu-palveluun.

Maanäytteiden ottamista varten Jenni Kärmeniemi on laatinut luettelon ja kartat, joihin on merkitty 321 lohkoa, joilta otetaan näytteet keväällä. Kartat on niputettu kunnittain. Niko Ahlqvist toteaa, että nyt on helppo hoitaa näytteidenotto.

Talousasiat hallussa

Palkkahallinnon Tarja Ylä-Vitelin kanssa Niko asioi kuukausittain, kun palkkakuitit toimitetaan palkan sivukulujen laskemista ja verottajan kanssa asiointia varten. Palkat yrittäjä maksaa itse.
Kuukausialvillinen kirjanpito vaatii myös jatkuvaa yhteydenpitoa kirjanpitäjä Sirkku Uljaksen ja yrittäjän välillä. Oman lisänsä kirjanpitoon tuovat rakennuskohteet, jotka täytyy pitää erillään maatilan kirjanpidosta.
Muutostilanteissa keskusteluissa yrittäjän kanssa on ollut talousasiantuntija Jarmo Keskinen sekä eri alojen osaajat.

Kuluneen kasvukauden viljantuotannon kannattavuus lasketaan tilinpäätöksen valmistuttua. - Ei voi parantaa, ellei tiedä, missä kohdin tuotanto vuotaa, muistuttaa Jenni.

Muutos suunnitelmissa

Niko Ahlqvist, Leena Idman ja heidän poikansa Matias osallistuvat talven aikana ProAgrian luonnonmukaisen tuotannon peruskurssille. Suunnitelmissa on katsoa, kannattaako tilan siirtyä joiltain osin luomuun ja mitä luonnonmukainen tuotanto on käytännön tekemisinä. - Ratkaisu tehdään parin kuukauden sisällä.

Viime kasvukaudella ohran viljely tuotti merkittävän tappion. Sato jäi alhaiseksi ja lisäksi viljan hinta laski. Niko toteaa, että Jennin kanssa laskettu tulos herätti miettimään, että jokin muutos on tehtävä, jotta viivan alle jäisi enemmän. - Panostat jokaiseen lohkoon ja sitten sieltä ei tulekaan mitään. Miksi viljellä sellaista tavaraa, josta kukaan ei ole kiinnostunut?
- Jenni on hyvä kyseenalaistaja ja uusien näkökulmien tuoja.

Tämä oli kimmoke tutkailla luomua yhtenä vaihtoehtona. Luomuasiantuntija Pekka Terhemaa tekee Ahlqvistille laskelmat luomuun siirtymisen kannattavuudesta ja selvittää tilakohtaiset vaatimukset.
Tilan pihapiiriin tulee ensi kesäksi tilamyymälä. Tämä ratkaisu vähentää suoramyyntipisteitä taajamissa.

Yrittäjän tukena

Yrittäjän arjessa on paljon hoidettavia asioita. Niko on luonteeltaan nopea päätöksissään ja haluaa ratkaista ongelmansa heti. Tämän huomaa myös haastattelutilanteessa, kun luomutuotantoon siirtyminen ja tulevat investoinnit ovat mielessä. Kysymyksiä satelee luottoasiantuntija Jennille kuin tykinsuusta. Yhtä varmasti tulee myös vastauksia.

Suunnitelmia tehtäessä etuna on, että yrittäjän tukena olevat asiantuntijat voivat hyödyntää toistensa osaamista ja yhteistä tietoa yrityksestä.

Maatila Niko Ahlqvist

  • viljelyssä 1400 hehtaaria
  • 800 hehtaaria ruista sopimustuotannossa
  • reilut 200 hehtaaria syysvehnää
  • 150 - 160 hehtaaria tarhahernettä
  • 22 hehtaaria mansikkaa
  • kevätkylvöistä sen verran, että tilalla säilyy siemenvaranto
  • - 10 palkattua vakinaista työntekijää, kausityöläisiä 100

Kuvat ja teksti: Päivi Meronen