Monipuolisella viljelykierrolla kannattavaa kasvintuotantoa

2 min lukuaika

Hankkeet· Kasvintuotanto

Kasvintuotannon tuotantokustannusten tunteminen on tärkeää, jotta tuotannon kannattavuutta päästään parantamaan.

Kukkiva kaura pieni

Kasvintuotannon tuotantokustannusten tunteminen on tärkeää, jotta tuotannon kannattavuutta päästään parantamaan. Varsinkin viljanviljelyn ongelmana on ollut jo pitkään huono kannattavuus, mikä on johtunut pääasiassa tuotantopanosten kallistumisesta, heikoista tuottajahinnoista, heikohkosta satotasosta ja liian arvokkaista tuotantovälineistä. Lisäksi viime kasvukausien epäedulliset säät ovat hankaloittaneet myös osaltaan sadontuottokykyä ja tuottaneet lisäkustannuksia viljelyyn. Heikko kannattavuus nakertaa myös motivaatiota panostaa viljelyyn. Tukipolitiikan ennustettavuus on myös hankalaa. Mistä löytyisi ratkaisu tähän noidankehään?

Kannattavuusvertailua

Esimerkki kannattavuusvertailusta: Rehuherneen keskimääräinen sato vuonna 2019 oli Etelä-Pohjanmaalla 4100kg/ha. Sadon hintavaatimuksena oli tällöin 181€/tn, tuottajahinnan ollessa 200€/tn. Vastaavat luvut rehuohran viljelyssä olivat 4700kg/ha satoa, sadon hintavaatimus 161€/tn ja tuottajahinta keskimäärin 150€/tn. Rehuherneen viljely siis kannatti taloudellisesti, +19€/tn, mutta ohra tuotti tappiota 11€/tn. Ohranviljelyssä satotason tulee siis olla merkittävästi esimerkkiä korkeampi, jotta tuotanto olisi kannattavaa. Kustannuspuolella ohranviljelyn muuttuvat kustannukset olivat 81€/ha korkeammat kuin herneellä. Herneellä on suurempi siemenkustannus, mutta pienempi lannoitekulu kuin ohralla. Tukia herne sai keskimäärin 176€/ha enemmän kuin ohra. Tällöin katteeksi työlle ja kiinteille kuluille jäi herneenviljelyssä 246€ enemmän hehtaaria kohti.

Taloudellisesti kannattavaa

Kasvitilan viljelykierron monipuolistaminen on yksi avain monille tiloille taloudellisesti kannattavaan tuotantoon. Monesti kasvitilojen viljelykiertoihin perehtyessä törmää varsin yksipuoliseen kasvilajistoon, vaikka mahdollisuuksia ja markkinoita olisi tuottaa välikasvina muutakin kuin rehuviljaa. Tällöin voidaan saada säästöjä viljelyn kustannuksiin ja samalla parantaa maan kasvukuntoa. Jotta tuotantopanoksille saataisiin myös vastetta, tulee pellon peruskunnon olla hyvä. Viljelyn riskit pienentyvät monipuolisesti tuottamalla, ympäristökuormitus vähenee ja samalla voidaan varautua arvaamattomiin kasvuolosuhteisiin kasvukaudella. Syväjuuriset kasvit pärjäävät hyvin myös äärevissä oloissa.

Kasvien tuotantokustannuksia voidaan tilakohtaisesti selvittää Neuvo2020-rahoituksella. Tuotantokustannuslaskuri auttaa myös sadon markkinoinnissa ja myynnin ajoittamisessa, kun tiedetään, millä hinnalla sato kannattaisi myydä viljelykustannusten kattamiseksi. Ollaan yhteyksissä!

Kirjoitus on osa Monipuolisuutta viljelykiertoon-hanketta.