Maitotilan arkista varautumista ja tulevaisuuteen katsomista

2 min lukuaika

Referenssit· Maidontuotanto

Vesa Porren ja Satu Sillanpää Porren pitkälle automatisoidulla lypsykarjatilalla on pohdittu varautumiseen liittyviä asioita monesta eri näkökulmasta.

Sillanpaa Porre valokuvaajatanjakorpela 121

Erilaisiin tuotantotoimintaan vaikuttaviin katkoksiin tai haasteisiin varautuminen on kotieläintilalla arkipäiväistä ja välttämätöntä, ja pitkän aikavälin varautumiseen Porren tilalla kuuluvat myös omavaraisuuden kasvattaminen aurinkosähköjärjestelmän ja lannan separoinnin muodossa.

Suunnitelmia ylös

Kuluvan vuoden aikana käytännön varautumisasioita on tilalla kirjattu paperille suunnitelmien muodossa jo kahteen otteeseen. Vuosittaisen eläinten hyvinvointisuunnitelmapäivityksen yhteydessä pohdittiin tuotannon katkoksiin varautumista maidontuotannon ja eläinten hyvinvoinnin näkökulmasta. Koko tilaa koskevan palo- ja pelastussuunnitelman laatimisen yhteydessä puolestaan käytiin läpi tulipalo- ja hätätilanneskenaariot, työturvallisuusasioita ja mm. polttoaineen suurempiin varastointimääriin liittyvät Tukes-lupahakemukset. Uusi aurinkosähköjärjestelmäkin tuli huomioitavaksi myös suunnitelmaa laadittaessa.

Tärkein, arkinen työ häiriöttömän tuotantotoiminnan varmistamiseksi on kuitenkin jatkuvasti käynnissä olevaa järjestelyä ja pohdintaa. Työturvallisuuden huomioiminen, eläinten olosuhteista ja tuotannon laadusta huolehtiminen, yleisen järjestyksen ylläpitäminen ja säävaihteluihin reagoiminen ovat jatkuvasti yrittäjien työlistalla.

Varautuminen on työtä

"Varautuminen on jokapäiväistä työtä sen eteen, että kaikki pyörii, tuli vastaan mitä tahansa. Vaikeimpien joukossa viime vuosien haasteista ovat olleet eläinten terveysongelmat, joihin ei oikein pysty varautumaankaan muutoin kuin omalla asenteella", kommentoi Satu.

Tilan automaatiotason ja kokoluokan vuoksi automaattiaggregaatti on selkeä ratkaisu sähkökatkoihin varautumiseen. Kaksi lypsyrobottia ja automatisoitu apekeskus toimivat vuorokauden ympäri vuoden jokaisena päivänä, ja häiriöttömyyden varmistaminen on hyvin tärkeää tuotannon kannalta.

Jatkuvuus mielessä

Juridiset ja henkilöriskeihin liittyvät asiat on myös tilalla pohdittu kuntoon jatkuvuuden näkökulmasta, ja liikkeelle pistävänä voimana toimikin jostain luettu juttu siitä, miten yrittäjän menehtyessä normaalin toiminnan jatkaminen valtuutuksien puutteessa on liki mahdotonta.

"Kun tajusi, miten vaikeaksi voi asiat mennä, jos valtuutukset eivät ole kunnossa pahimman sattuessa. Siksi meillä on testamenttikin tehty molemmille. Sen tekoa piti hetki kyllä sulatella, kun aihe tuntuu niin kaukaiselta, mutta saattaa olla tosi tarpeellinen joskus. Juridiset asiat on helppoja hoideltaviksi, kun vain pääsee vauhtiin. Osakeyhtiön nimenkirjoitusoikeus pitää myös olla itsestään selvänä molemmilla", painottaa Vesa.

Riskien minimointia

Taloudellista varautumista ja riskien minimointia tehdään esimerkiksi lannoitteiden ja muiden tuotantopanostenkin kanssa harkitusti ajoitetuilla ostoilla, kilpailutuksella sekä osittain kimppatilaustenkin muodossa. Vakuutuksista viimeisimpänä on ajantasaistettu henkivakuutukset.

Talouden näkökulmasta korkosuojaus on nyt jälkiviisautta, siihen olisi voinut tarttua vähän paremmin ennen kuin korot lähtivät nousuun.

Muille tiloille varautumispohdintoihin Vesa ja Satu evästävät kannustavasti:

"Nämä asiat vain täytyy miettiä, ja paremmin on aikaa, kun aloittaa ennen kuin mitään tapahtuu. Itseä vain pitää saada niskasta kiinni, ja aloittaa voi vaikka helpoimmasta päästä, joka yleensä taitaa olla se tuotannollisen varautumisen puoli."