Lampaiden ja vuohien kantakirjauksesta saavutettiin hyvä lopputulos – toiminta jatkuu normaalisti

1 min lukuaika

Uutinen· Lammas

ProAgria on käynyt laajaa keskustelua alan toimijoiden ja viranomaisten kanssa lampaiden ja vuohien kantakirjojen ylläpidosta, liittyen Ruokaviraston aiempaan päätökseen eläinrekisterin rajapinnasta ja sen aiheuttamiin lisäkustannuksiin.

Lammas laitumella

Lopputuloksena aiheesta on päästy yhteisymmärrykseen Ruokaviraston ja maa- ja metsätalousministeriön kanssa.

- Olemme ilmoittaneet Ruokavirastolle vetävämme takaisin ilmoituksemme kantakirjojen ylläpidon lopettamisesta ja jatkamme kantakirjan ylläpitoa sovitun mukaisesti, kertoo operatiivinen johtaja Jussi Juhola ProAgria Keskusten Liitosta ja jatkaa, - Kiitämme Ruokavirastoa ja maa- ja metsätalousministeriötä avoimesta ja ratkaisuhakuisesta keskusteluyhteydestä.

Neuvotteluissa ProAgria painotti lisäkustannusten aiheuttamia vaikutuksia lammastiloihin sekä koko lammastoimialalle. Saavutettu ratkaisu pienentää NettiKatras-ohjelmaan kohdistuvia kustannuspaineita.

NettiKatraan osalta uutta rajapintaa eläinrekisteriin lähdetään työstämään ja asiakkaita tiedotetaan rajapinnan kehityksestä projektin kuluessa.

- Kantakirjaus ja NettiKatras-ohjelman toiminta jatkuu normaalisti ilman keskeytyksiä kantakirjojen ylläpitoon liittyvän rahoituksen järjestyttyä, kertoo erityisasiantuntija Milla Alanco-Ollqvist ProAgria Etelä-Pohjanmaalta.