Kyyvesitalkkarin yleisötapahtuma Lietjärvellä: Maanomistajat kiinnostuneita puupuhdistamon toimivuudesta

2 min lukuaika

Asiantuntijapalvelut

Kyyvesitalkkari järjesti Mikkelin Haukivuorella, Lietjärven alueella yleisötapahtuman lokakuussa 2023. Kalseasta kelistä huolimatta saatiin hyvä porukka kiinnostuneita tutustumaan Lietjärven vesiensuojeluratkaisuihin. Tilaisuudessa oli maanomistajia, jotka ovat harkinneet puupuhdistamoa omille mailleen sekä tuore luomutuotantoon siirtyvä yrittäjä, joka haluaa opettaa nuorille ympäristön vastuullisesta huolehtimisesta. Mukana oli myös peruskouluikäinen, joka osoitti kiinnostusta vesistöjä kohtaan omien kokemuksiensa pohjalta.

IMG 20231007 115104
Kuva: Jonna Kuha

Omalla kustannuksella vai avustuksen avulla

Tutustumiskohteen maanomistaja Erkki Kiukas kertoi hyödyntäneensä omasta metsästänsä kerättyjä runkoja puunippujen tekemiseen. Hän toteutti rakenteen omakustanteisesti ilman ulkopuolista rahoitusta. Hän totesi, että oma kustannus on nopea apu, johon Etelä-Savon ELY-keskuksen vesistöasiantuntija Toni Roiha lisäsi, että vesiensuojelurakenteiden suunnitteluun ja toteutukseen on mahdollista saada ympäristöministeriön harkinnanvaraista avustusta. Tämä avustus on kuitenkin suunnattu yhdistyshakijoille. Avustuksen osuus kustannuksista on lähtökohtaisesti 50 %, mutta esimerkiksi suunnitteluhankkeiden osalta avustuksen osuus voi olla jopa 70 %. Roiha kannusti osallistujia hakemaan avustuksia matalalla kynnyksellä.

Hyödyt vs. haitat

Vesiensuojelurakenteiden toimivuus ja hyödyllisyys nostatti kysymyksiä. Keskustelussa todettiin, että pohjaeläimistö runsastuu puupuhdistamon vaikutuksesta. Se on luonnon monimuotoisuuden kannalta hyvä asia, vaikka vaikutus ravinnekuormituksen vähenemiseen on minimaalinen. Haittapuoliakin tarkasteltiin ja ne on hyvä ottaa huomioon yhtä lailla. Puuaineksesta tiedetään liukenevan veteen yhdisteitä, jotka voivat mahdollisesti vaikuttaa veden laatuun. Tätä on PuuValuVesi-hankkeessa tutkittu ja todettu, että puurakenteiden lisääminen pienimuotoisina ei aiheuttanut haittaa vesistölle tai vesieliöille, mutta vaikutti sen sijaan vedenlaadun paranemiseen ja eliöstön runsastumiseen.

Rakenteet vaativat huoltoa

Rakenteiden sijoittelu uomaan onkin jo sitten oma operaationsa. Maanomistajan Kiukkaan rakenteet ovat ehtineet olla vedessä kaksi kesää, ja hän totesikin niiden tarvitsevan paikkailua. Puun ympärille laitetut narut olivat katkenneet osista nipuista, ja osa puista oli vierähtänyt pois kivien alta. Kävimme myös katsomassa paikan päällä, miltä rakenteet näyttivät. Veden virtaus oli runsasta ja jollei alustavasti olisi näytetty kuvia kesän kuivemmasta ajankohdasta, olisi ollut aika vaikea hahmottaa puiden sijoittelua uomassa. Myös pohjapato, joka toimii samalla ylikulkusiltana, oli veden peitossa.

Kaiken kaikkiaan tapahtuma oli onnistunut eikä sateinen keli lannistanut mieltä. Puupuhdistamon lisäksi osallistujat olivat kiinnostuneet näkemään Kiukkaan tekemiä kosteikkoja maillensa.