Onnistuneet kylvöt ovat monen tekijän summa

2 min lukuaika

Kasvintuotanto

Kevään kylvötöihin valmistautuminen alkaa hyvissä ajoin ennen sesonkia. Koneiden kunnon tarkistaminen ja niiden korjaaminen ennakoivat alkavaa sesonkia.

Kylvot Minna L V
Kuva: Minna Lyyra-Vornanen

Kun koneet on huollettu ja valmiina, pääsee peltotöihin heti kelien salliessa. Oikea-aikaisuus onkin tärkeässä asemassa, jotta esimerkiksi pelto ei pääse kuivumaan liikaa, vaan siemenille riittää tarpeeksi kosteutta itämiseen ja orastumiseen.

Pellon peruskunnolla ja maan kasvukunnolla on suuri vaikutus viljelyn onnistumiseen. Vaikka pelloilla tarvitaan kosteutta, on ojituksen oltava kunnossa, jotta ylimääräinen vesi poistuu pellolta eikä jää lanttokohtiin seisomaan. Tämä edesauttaa myös sitä, että pellolla pystyy liikkumaan raskailla koneilla ilman kasvuston tai pellon rakenteen merkittävämpää vaurioitumista. Tarpeen mukaisesti kalkitulla pellolla pH on halutuille kasveille sopivalla tasolla. Päälle 6 olevan pH on useille viljelykasveille sopiva taso, jotkin kasvit vaativat optimaaliseen sadontuottoon korkeampiakin lukemia.

Kylvöjen onnistumisen varmistaminen

Viljelyn onnistumisen varmistamisessa kannattaa katse kääntää myös suunnitelman puoleen. Huolella tehdyssä suunnitelmassa on huomioituna lajin, lajikkeen ja lannoituksen lisäksi myös esikasvivaikutus ja viljavuus. Lajikevalintaan vaikuttaa esimerkiksi se, onko vilja tulossa puhtaana kasvustona vai suojaviljana. Satokasvien sijoittaminen parhaille lohkoille on aina hyvä ratkaisu, samoin kuin lannoituksen keskittäminen parhaille lohkoille. Lannoituksen suunnittelussa kannattaa huomioida esikasvit ja niiden vaikutus maan kasvukuntoon ja lannoitustarpeeseen. Tarpeeksi suurella kylvösiemenmäärällä on merkittävä vaikutus onnistumiseen. Tavoitteena on saada tarpeeksi paljon itäviä siemeniä neliölle, jotta saavutetaan sopivan tiheä kasvusto, joka estää tehokkaasti rikkakasvien itämistä. Käytössä olevan siemenen itävyyden varmistamiseksi kannattaa tehdä itävyyskoe, jolloin varmistuu tarvittava siemenmäärä hehtaaria kohti. Jos käytössä on tilan oma siemen, kannattaa se peitata. Lisäksi tilan oma siemen kannattaa uusia muutaman vuoden välein sertifioidulla siemenellä.

Kylvön jälkeen odotellaan orastumista. Toivottujen siemenien itäessä itävät myös vähemmän toivotut rikkakasvit. Kasvustojen huolellinen tarkkailu auttaa rikkakasvien torjunnasta päätettäessä, samoin kuin tautiaineiden tai lehtilannoitteiden tarpeellisuutta pohtiessa.

Vaikka kylvöjen onnistumisessa sääolosuhteilla on iso merkitys, pystyy moneen asiaan vaikuttamaan omilla valinnoilla.