Kumpulaisen tilalla Neuvosta hyöty irti

2 min lukuaika

Referenssit

Niko Kumpulainen suosittelee Neuvo 2020 -palveluita muillekin.

Neuvo-rahaa 10 000 €/tila.
Niko Kumpulainen harjoittaa lypsykarjataloutta Lestijärvellä. Tilanpidon hän aloitti vuonna 2017. Navetassa on lypsyssä 47 lehmää, lisäksi on nuorkarjaa. Nyt mietinnässä on navetan rakentaminen ja tuotannon laajennus kahteen lypsyrobottiin ja varaus kolmannelle robotille. Tavoitteena on saada työnteosta mielekkäämpää ja kevyempää, jolloin pysyisi terveenä pidempään.
Niko on käyttänyt ProAgrian Neuvo 2020 -palveluja tilan toiminnan suunnitteluun. ProAgrian asiantuntijan kanssa on Neuvolla mietitty myös eläinten ruokintaan liittyviä kysymyksiä. — Neuvolla on saanut hyviä malleja kotieläinpuolelle esimerkiksi vertailutulosten muodossa, sieltä olen hakenut vinkkejä parempikatteiselle toiminnalle, toteaa Niko.
Kun keskustelemme uuden navetan rakentamisesta ja tuotannon laajentamisesta, nousee esiin useita asioita, jotka on huomioitava investointia suunniteltaessa. — Maksuvalmiuteen pitää saada ensimmäisenä selvyys, jotta voi tehdä päätöksen lähdetäänkö hanketta jatkamaan, miettii Niko. Lisäksi kannattavuus askarruttaa, sillä on tärkeää saada tila kannattamaan.

Neuvo avuksi

Neuvo 2020 -kehittämissuunnitelmalla voidaan selvittää investoinnin kannattavuutta ja maksuvalmiutta vertailemalla erilaisia kustannusvaihtoehtoja. Tätä kautta voidaan määritellä muita taloudellisia raja-arvoja, joiden sisällä tilan toiminnan pitää pysyä, jotta investointi kannattaa toteuttaa. Niko päättikin teettää tulevasta investoinnista kehittämissuunnitelman päätöksenteon tueksi.

Neuvo 2020 -palvelua voi tilalla hyödyntää moniin tarpeisiin. — Kyllä peltopuolelle täytyy satsata. Lisäksi ruokinnan jatkotoimenpiteisiin ja kehittämiseen pitää kiinnittää huomiota. Peltopuolella asiat muuttuvat niin nopeasti, että kärryillä pysyminen voi olla haastavaa, sanoo Niko.
Mikäli investointi toteutuu, on Nikolla mielessä jo valmiita hankkeita, joihin Neuvoa voisi käyttää. Kun toiminta on laajentunut tarpeeksi, olisi mielenkiintoista selvitellä biokaasulaitoksen perustamista. — Kolmen robotin yksikössä on jo merkittävät energiakustannukset. Samalla lantaa kerääntyy suuri määrä, sitä voisi yrittää hyödyntää, miettii Niko. Myös aurinkoenergian hyödyntäminen kiinnostaa. Siitä olisi mielenkiintoista saada kannattavuuslukuja, jotta todellista energian säästöä voisi arvioida.

Neuvossa tarjolla 10 000 euroa

Joka tilalle tuotantosuunnasta riippumatta on varattu 10 000 euroa Neuvo 2020 -rahaa, jota voi käyttää asiantuntijoiden tarjoamiin palveluihin, kuten tilan kilpailukykyä parantaviin suunnitelmiin, kasvustokäynteihin, ympäristöpalveluihin, luomuneuvontaan, energiasuunnitteluun ja eläinten hyvinvointiin. Neuvo 2020 -palvelusta tila maksaa vain alv:n osuuden, joka on vähennyskelpoinen arvonlisäverotuksessa.
ProAgrian tarjonta Neuvo 2020 -palveluihin on laaja. Tarjoamme tilan tarpeiden mukaan kartoituksia, alku- ja tarveselvityksiä, erilaisia suunnitelmia, keskusteluja joko kasvotusten tai nettipalavereina sekä seurantaa. Liikkeelle lähdetään alkuselvityksestä, jonka jälkeen edetään tarkempiin suunnitelmiin ja laskelmiin. Kilpailukyky-Neuvossa arvioimme erilaisten toimenpiteiden kannattavuutta ja teemme niihin vertailuja. Käytössäsi on myös ProAgrian Tilakuntokortti ja Taloustietopankin vertailuaineisto tuotantosuuntasi tunnusluvuista.
ProAgrian tarjonnan monipuolisuuden takaavat eri alojen Neuvo-oikeudet saaneet asiantuntijat. Pystymme yhdistämään talouden, tuotantotalouden ja yritysasiantuntijoidemme osaamisen tilan tarpeisiin ja tuottamaan kokonaispalvelun tiiminä. Lisätietoa neuvo2020


Ville Moilanen
Talousjohtamisen asiantuntija
ProAgria Keski-Pohjanmaa