Kesätyö laajensi ymmärrystä maaseudun elinkeinoelämästä

2 min lukuaika

Uratarinat

Kaupan alalta matkailualalle opintojen kautta siirtyvä Kaisa Suoniemi työskenteli kesän MKN Maisemapalvelut-tiimissä ProAgria Etelä-Suomessa.

Uratarina Kaisa Suoniemi

"Olen nelikymppisenä vaihtamassa alaa kaupan alalta opintojen kautta matkailu- ja palveluliiketoiminnan alalle. Kesätyö toimitti myös opintoihini kuuluvan syventävän harjoittelun virkaa. Matkailualalla tulevaisuuden suunnitelmani ovat luonto-, kulttuuriperinne-, ja maaseutumatkailussa, ja tavoitteenani on päästä työskentelemään niiden kehittämisen parissa erityisesti Etelä-Suomen maaseudulla, joka ei perinteisesti ole suosituinta matkailualuetta. Hakeuduin kesätyöhön ProAgrialle, sillä Maa- ja kotitalousnaiset ovat tehneet työtä maaseutumatkailun edistämiseksi useissa hankkeissa, ja uskoin saavani työstä arvokasta kokemusta ja näkemystä aiheeseen. Ja sitä olen saanutkin!

Työtehtäviini Hämeenlinnan toimistolla on kuulunut erilaisten tapahtumien, kuten Luonnonlaidunpäivän ja maastovalmennusten, järjestelyjä ja someviestintää sekä tapahtumamateriaalien visuaalista suunnittelua. Olen päässyt myös mm. päivittämään tarinakarttoja, kirjoittamaan lehdistötiedotetta, suunnittelemaan järjestöretkiä, osallistumaan mielenkiintoisiin matkailutilaisuuksiin sekä kurkistamaan hanketyöskentelyn maailmaan.

Yksi ehdottomasti mielenkiintoisimmista asioista on ollut avustaminen maatalousluonnon ja maiseman hoidon ympäristösopimusten laatimisessa toukokuussa. Maastokäynneillä ja hoitosuunnitelmiin perehtyessä minulle aukesi kokonainen uusi maailma, josta en ole ollut tietoinen. Työ luonnonlaidunten parissa antoi valtavasti oppia luonnon monimuotoisuudesta ja siitä, mitä sen vaalimiseksi maaseudulla käytännössä tehdään. Se herätti myös paljon ajatuksia siitä, miten perinnemaisemia voitaisiin hyödyntää matkailuliiketoiminnassa kestävästi ja ympäristöä vaalien.

Kotimaan matkailun vastuullisuudesta ja matkailuelinkeinon jakautumisesta tasaisesti koko maan alueelle on puhuttu viime aikoina paljon. Kesän aikana näin paljon hienoja, eteläsuomalaisia perinnemaisemia, joissa näen mahdollisuuksia kansainvälisenkin turismin houkuttelemiseen alueelle. Kesätyön ansiosta sain myös hyvän kuvan siitä, mitä näiden maisemien ylläpito vaatii, ja mitkä seikat niitä uhkaavat.

Parempi ymmärrys maataloudesta ja sen suhteesta matkailutoimintaan on oppia, jota ei matkailualan opinnoissa välttämättä tule vastaan. Matkailutoiminnan kehittyessä tarvitaan kuitenkin entistä enemmän yhteystyötä kaikkien maaseudulla toimivien kesken ja koen, että minulla on tämän kesätyön ansiosta paremmat valmiudet yhteistyöhön ja eri näkökantojen huomioimiseen.

Etelä-Suomen Maa- ja kotitalousnaisten maisematiimi ja koko Hämeenlinnan toimiston väki ottivat minut vastaan todella hyvin, ja niin töissä kuin kahvihuoneessakin oli helppo viihtyä. Sain aina tarvittaessa tukea ja neuvoja, mutta myös sopivasti vastuuta ja itsenäisiä työtehtäviä. Voin lämpimästi suositella ProAgriaa kesätyöpaikkana."

Kaisa Suoniemi