Kesän 2024 monimuotoisimmat niittymäiset pellot etsinnässä Pohjois-Pohjanmaalla

1 min lukuaika

Maa- ja kotitalousnaiset· Uutinen

Tarjoamme tilaisuuden osallistua luonnon monimuotoisuuden kehittämiseen peltoympäristöissä. Ilmoita peltoniittysi Luontotekoja-kampanjaamme. Kartoitamme kesän 2024 aikana pellon kasvilajiston, hoidon käytänteet ja tukimahdollisuudet.

Kukkaniitty pellolla Iinattijarvi

Etsimme maankäyttölajiltaan peltoja, jotka voivat olla esimerkiksi luonnonhoitonurmea, suojavyöhykettä tai viherkesantoa. Pitkään niittohoidossa olleet peltoniityt ovat voineet kehittyä monilajisiksi luonnonniityn tyyppisiksi kohteiksi. Kaikkein monimuotoisimmat peltoniityt voivat täyttää myös arvokkaan perinnebiotoopin kriteerit. Valitsemme kohteet kevään aikana. Teemme kohteille kesä-heinäkuussa maastokäynnin, jossa kartoitamme kohteen kasvilajistoa koeruuduilta. Samalla omistaja saa tietoa kohteen luonnon monimuotoisuusarvoista ja jatkohoitovinkkejä.

Peltoalueiden käyttöä määrittelevät pitkälti sekä maatalouden tukijärjestelmän että ympäristölainsäädännön ehdot ja kannusteet. Viljelijöille löytyy paljon pellonkäytön vaihtoehtoja. Mikäli kasvustosta halutaan niittymäinen, hoidon pääperiaatteet ovat muokkaamattomuus, lannoittamattomuus sekä niittoajankohtien suunnitelmallinen määrittely. Lajiston monipuolisuuden takia on tärkeää kerätä niitetty kasviaines pois, jotta kasvusto ei rehevöidy ja yksipuolistu.

Ilmoittaudu mukaan luomaan värikästä ja monimuotoista maaseutumaisemaa pe 29.3.2024 mennessä: maarit.satomaa@maajakotitalousnaiset.fi , 040 566 7924

Valitsemme viisi ensimmäisenä ilmoittautunutta niittymäistä peltoa Pohjois-Pohjanmaan alueelta.

Kerro ilmoituksessa lisätietoja kohteesta: 

-Kohteen aiempi hoito: Milloin heinää on viimeksi kylvetty? Onko kohdetta lannoitettu? Kuinka usein sitä on niitetty? Onko niittojätettä aina korjattu? 

-Kerro kohteen maalaji ja kosteusolot, mikäli ne ovat tiedossa. 

-Voit kuvailla myös kohteen kasvilajistoa, jos tunnet lajeja.

Lue lisää täältä.