Kannattavat ratkaisut viljelyyn

2 min lukuaika

Kasvintuotanto· Uutinen

Viljelyn kannattavuuden parantaminen vaatii tilakohtaisten ratkaisujen hakemista.

Kypsa vilja essi jokela 4
Satokauden, ja varsinkin tällaisen haasteellisen kasvukauden, jälkeen on hyvä tehdä viljelyn taloudellisia valintoja esille tuova tuotantokustannuslaskelma. Tuotantokustannusten laskeminen auttaa arvioimaan, millaista sadon määrää tai tuottoa hehtaarilta tarvitaan ylläpitämään viljelyn kannattavuus, ja toisaalta, mitkä ovat ne kustannuserät, jotka vaikuttavat eniten tilan taloudelliseen tulokseen ja miten niitä voidaan korjata.
Viljelyn kannattavuuden parantamiseen ei ole yhtä oikeaa vastausta, vaan se vaatii tilakohtaisten ratkaisujen hakemista. Viljelyn kustannusten karkeaa arviointia voidaan tehdä jo viljelysuunnittelun yhteydessä. Ennakkolaskelmien avulla voidaan arvioida, mitä kannattaa viljellä kasvukunnoltaan erilaisilla peltolohkoilla, millaista satotasoa tulee tavoitella sekä mikä on sadon hintavaatimus. Tärkeintä on miettiä niitä ratkaisukeinoja, joihin voi itse vaikuttaa. Säähän ja maailmanmarkkinahintoihin ei voi vaikuttaa, mutta omat viljelytoimet ja -ratkaisut ovat itse päätettävissä.
On tärkeää tunnistaa omien peltolohkojen ominaisuudet ja sadontuottokyky, ja miettiä sen jälkeen niille oikeat kasvit ja viljelytoimenpiteet. Peltolohkoilla, joilla kylvöt myöhästyvät tai sato jää useina vuosina alle tavoitellun, kannattaa hyödyntää markkinoiden tai tukijärjestelmän tarjoamat mahdollisuudet vaihtoehtojen hakemiselle viljalle tai muulle satokasville, pellon käytön monipuolistamiseen tai maan kunnostamiseen. Alle neljään tonniin jäävä viljan hehtaarisato tekee tappiota, ja silloin mikä tahansa muu vaihtoehto, erilaisista nurmivaihtoehdoista alkaen, on kannattavampi sekä viljelijän kukkarolle että peltomaan kunnolle.
Viljelyn monipuolistaminen syyskylvöisillä, monivuotisilla tai erikoiskasveilla luo edellytyksiä tilan kokonaistuloksen parantumiselle sen lisäksi, että se pienentää yksipuolisen kevätviljojen viljelyyn liittyviä hinta- ja sääriskejä. Hyväkuntoisilla peltolohkoilla voidaan viljellä voimaperäisesti, ja niiden kiertoon kannattaa ottaa mukaan satopotentiaaliltaan korkeat syyskylvöiset kasvit, vaateliaat öljy- ja palkokasvit sekä hyödyntää ylipäätään uusien, satoisien lajikkeiden sadontuottokyky. Viljelykiertojen suunnittelussa kannattaa huomioida ajoissa, miten syyskasvien kylvö onnistuu ja ennakoida sitä suunnittelemalla niiden esikasviksi aikaisin korjattava kasvi. Hyvätuottoisillakin lohkoilla pitää muistaa huolehtia maan rakenteen ja multavuuden ylläpidosta ja kasvattaa välillä runsas- ja syväjuurisia kasveja tai apilanurmea, jotka toimivat samalla typpilatureina.
Kaikilla viljelijöillä on käytettävissä monipuolisesti erilaisia Neuvo-asiantuntijapalveluita esimerkiksi maan rakenteen kunnostussuunnitelmiin, ilmastonmuutoksen varautumiseen, tuotannon hiilijalanjäljen laskentaan, tuotantokustannusten laskentaan ja eri viljelyvaihtoehtojen selvittämiseen oman tilan lähtökohdista.
Lue lisää: