Kannattavat ratkaisut selville viljelysuunnittelussa

2 min lukuaika

Kasvintuotanto· Uutinen

Viljelysuunnittelu ei ole pelkästään tukiehtojen täyttämistä, vaan kokonaisvaltaista tilan toiminnan suunnittelua.

Viljelyn monipuolistaminen voi minimoida hinta- ja sääriskejä. Konekapasiteetti kannattaa mitoittaa niin, että kiinteät kustannukset pysyvät hallinnassa. Kuva: Essi Jokela

Viljelysuunnittelu ei ole pelkästään tukiehtojen täyttämistä, vaan kokonaisvaltaista tilan toiminnan suunnittelua. Viljelyn kustannusten karkea arviointi jo tässä vaiheessa on tärkeää.

Ennakkolaskelmien tekeminen ja tuotantokustannusten laskeminen auttavat arvioimaan, millaista sadon määrää tai tuottoa hehtaarilta tarvitaan ylläpitämään viljelyn kannattavuus, ja toisaalta, mitkä ovat ne kustannuserät, jotka vaikuttavat eniten tilan taloudelliseen tulokseen ja miten niitä voidaan korjata.

Ennakkolaskelman avulla voi arvioida, mitä kannattaa viljellä kasvukunnoltaan erilaisilla peltolohkoilla, millaista satotasoa tulee tavoitella sekä milloin, millaisissa erissä ja millä hinnalla voi ja kannattaa
myydä.

Viljelyn kannattavuutta parannettaessa tärkeintä on miettiä keinoja, joihin voi itse vaikuttaa. Sopimuksilla ja viljelyvalinnoilla voi pienentää esimerkiksi säästä ja maailmanmarkkinahinnoista aiheutuvia riskejä.

Tuotantokustannukset esiin

Omien tuotantokustannusten tiedostaminen ja laskenta luovat hyvän pohjan tilan talouden hallintaan.

On tärkeää tunnistaa peltolohkojen ominaisuudet ja sadontuottokyky sekä tehdä oikeat satsaukset oikeille lohkoille.

Viljelykiertojen suunnittelu on ennakointia. Viljelyn monipuolistaminen syyskylvöisillä, monivuotisilla tai erikoiskasveilla luo edellytyksiä parantaa tilan kokonaistulosta sen lisäksi, että se pienentää yksipuolisen kevätviljojen viljelyn aiheuttamia hinta- ja sääriskejä.

ProAgrian viljelyn kehittämisryhmien tulosten mukaan parempaan taloudelliseen tulokseen vuosi toisensa jälkeen eri viljelykasveilla eniten vaikuttavat keskiarvoa parempi sadon määrä ja pienet kiinteät kustannukset. Konekapasiteetin oikea mitoitus onkin tärkeimpiä tekijöitä päästä kannattavaan tulokseen. Myös energiansäästövaihtoehtojen kartoittaminen on tärkeää.

Tuotantokustannuslaskurillamme voi arvioida kustannuksia karkeasti. Tarkemman laskennan saat asiantuntijan avulla.

Sari Peltonen
Johtava asiantuntija
ProAgria Keskusten Liitto