Hanki Peltokasvilajikkeet 2022 -kirja avuksi lajikevalintoihin

2 min lukuaika

Kasvintuotanto· Uutinen

Kirjaan on koottu uusimmat tiedot maassamme viljeltävien peltokasvien lajikeominaisuuksista ja keskeisistä erityispiirteistä.

Artikkelikuva peltokasvilajikkeet2022 0

Oikean kasvilajikkeen valinta on tärkeä osa viljelyn riskien hallintaa. Lajike ja sen kylvösiemen on merkittävä viljelyn tuotantopanos, joka määrää jo ensi hetkistä alkaen viljelyn onnistumisen. Viljelysuunnittelun avuksi Peltokasvilajikkeet 2022 -kirjassa on koottu uusimmat tiedot maassamme viljeltävien peltokasvien lajikeominaisuuksista ja keskeisistä viljelyteknisistä erityispiirteistä. Kirjassa uusina kasvilajeina ovat esittelyssä syysohra ja öljyhamppu.

Kirjan avulla voi vertailla eri viljelykasvien ja lajikkeiden soveltuvuutta tilan tarpeisiin, optimoida sadon määrää ja laatua sekä pienentää viljelyn riskejä. Käytännönläheinen tieto auttaa valitsemaan tilan olosuhteisiin viljelyvarmimmat ja laatuominaisuuksiltaan eri käyttötarkoituksiin sopivimmat lajikkeet. Viljeltävien lajikkeiden valintaa ohjaa sadon käyttötarkoitus, jonka mukaan valitaan paras mahdollinen lajike täyttämään laatuvaatimukset.

– On tärkeää tunnistaa omien peltolohkojensa ominaisuudet ja sadontuottokyky, ja miettiä sen jälkeen niille oikeat kasvit ja viljelytoimet, sanoo ProAgria Keskusten Liiton johtava asiantuntija Sari Peltonen. – Viljelyn kannattavuuden kannalta on merkittävää huolehtia, että panostukset tehdään peltolohkoille ja kasvustoihin, joissa on vastettakin odotettavissa.

Sääriskit ovat yhä yleisimpiä, ja niitä voidaan vähentää esimerkiksi monipuolistamalla viljelykasvivalikoimaa tai viljelemällä saman kasvilajin sisällä erityyppisiä lajikkeita.

– Kasvuajaltaan erilaisten lajikkeiden valitseminen viljelyyn pienentää yksittäisen sääilmiön aiheuttamaa haittaa. Myös viljelytoimien aikaikkuna laajenee, kun kaikki kasvustot eivät ole yhtä aikaa kriittisissä kehitysvaiheissa tai valmistu yhtä aikaa korjuukuntoon, sanoo Peltonen.

Lajikkeiden vertailutiedot perustuvat koetoimintaan

Kirjaan on koottu maassamme viljeltävien viljojen, palko-, öljy- ja nurmikasvien, perunan ja sokerijuurikkaan lajikkeiden ominaisuudet, sadon määrät ja laadut sekä keskeiset viljelytekniset erityispiirteet. Kirja perustuu pääosin vuosien 2014–2021 virallisten lajikekokeiden tuloksiin. Lisäksi julkaisussa käsitellään lajikekoetoimintaa, kylvösiemenen sertifiointia sekä tarvittavan kylvösiemenmäärän laskemista.

Tieto lajikkeiden ominaisuuksista ja kyvystä tuottaa satoa suomalaisessa viljely-ympäristössä perustuu lajikekoetoimintaan, jota toteutetaan erilaisilla peltomaalajeilla ja viljelyvyöhykkeillä mahdollisimman kattavan tuloksen saamiseksi. Lajikkeen viljely-, sadontuotto- ja laatuominaisuuksien tunteminen on tärkeää viljelyn kehittämiseksi ja riskien hallitsemiseksi.

Käytännön Maamies -lehden kestotilaajat saavat kirjan tilaajaetuna lehden 3/2022 liitteenä.

Kirjan voi ostaa suoraan kustantajalta ProAgria Keskusten Liitosta: www.proagriaverkkokauppa.fi, myynti@proagria.fi tai p. 020 747 2485 tai jälleenmyyjiltä.

Saatavana myös e-kirjana www.proagriaverkkokauppa.fi tai www.ellibs.fi.

Lisätiedot ProAgria Keskusten Liitto:

Sari Peltonen, johtava asiantuntija, sari.peltonen@proagria.fi, puhelin 050 341 4406

Suvi Anttila, markkinointi- ja viestintäjohtaja, suvi.anttila@proagria.fi, puhelin 040 560 8551

Tilaa tästä!