Hanki Peltokasvien kasvinsuojelu 2022 -kirja kasvinsuojelun tueksi

2 min lukuaika

Kasvintuotanto· Uutinen

Kirjaan on koottu uusin tieto kasvinsuojelun suunnitteluun ja toteutukseen.

Artikkelikuva2 peltokasvien kasvinsuojelu2021

Peltokasvien kasvinsuojelu 2022 on jokaisen viljelijän ja alan ammattilaisen perusteos. Kirjassa esitetään viljelykasveittain rikkakasvien, kasvitautien ja tuholaisten torjuntaan vuonna 2022 markkinoilla olevat kasvinsuojeluaineet, niiden käyttösuositukset ja keskimääräiset ainekustannukset hehtaaria kohti. Tämä helpottaa oikean kasvinsuojelumenetelmän valintaa. Uutena asiana kirjassa tuodaan esille kerääjäkasveille soveltuvat rikkakasvien torjunta-aineet.

Kasvinsuojeluosaamisen tärkeys korostuu

– Oikea-aikaisella ja tarpeenmukaisella kasvinsuojelulla varmistetaan sato ja laatu, mutta otetaan myös huomioon ympäristön suojelu ja luonnon hyötyhyönteiset. Kasvinsuojelu on entistä enemmän ennalta ehkäiseviä toimia, joilla pienennetään kemiallisen kasvinsuojelun käyttötarvetta. Kemiallisen kasvinsuojelun suunnittelu puolestaan vaatii tiloilla yhä enemmän kokonaisuuden hallintaa ja aineiden ominaisuuksien tuntemista. Silloin osataan valita oikea valmiste ja annos kohteeseen ja pienentää ympäristölle koituvaa riskiä ja samalla myös riskiä kasvintuhoojissa kehittyvää kestävyyttä eli resistenssiä vastaan. Toisaalta osataan ottaa huomioon valmisteiden jälkirajoitukset, jotta tiedetään, mitä kasveja on turvallista viljellä uusintakylvöissä, syyskylvöissä tai seuraavan kasvukautena, kertoo kirjan toimittaja, johtava asiantuntija Sari Peltonen ProAgria Keskusten Liitosta.

Vankka asiasisältö

Peltokasvien kasvinsuojelu -kirjassa on tietoa lisäksi kasvinsuojeluaineiden resistenssiryhmistä, tärkeimpien kasvitautien torjuntakynnyksistä ja -suosituksista, eri kasvinsuojeluaineiden vaikutustavoista ja jälkikasvirajoituksista, viljan tärkeimmistä kasvuasteista kasvinsuojelutoimenpiteiden toteutuksen kannalta sekä ohjeita ruiskutuksissa onnistumiseen. Mukana ovat myös luonnonmukaisessa tuotannossa käytettävissä olevat kasvinsuojelumenetelmät ja hyväksytyt valmisteet.

Käytännön Maamies -lehden kestotilaajat saivat kirjan tilaajaetuna lehden 2/2022 liitteenä. Kirjan voi ostaa suoraan kustantajalta ProAgria Keskusten Liitosta proagriaverkkokauppa.fi, myynti@proagria.fi tai p. 020 747 2485 tai jälleenmyyjiltä.

Lisätiedot ProAgria Keskusten Liitto
Sari Peltonen, johtava asiantuntija, sari.peltonen@proagria.fi, puhelin 050 341 4406
Suvi Anttila, markkinointi- ja viestintäjohtaja, suvi.anttila@proagria.fi, puhelin 040 560 8551

Tilaa tästä!