Yhteinen keittiö

Yhteinen keittiö -hanke toteuttaa hallituksen Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta -kärkihanketta.

Kuva: Plugi

Maa- ja kotitalousnaisten Keskus on mukana sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamassa Yhteinen keittiö -hankkeessa, joka toteuttaa hallituksen Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta -kärkihanketta.

Kirkon koordinoimassa hankkeessa on mukana paikallisina tahoina seurakuntia, kaupunkeja, sairaanhoitopiirejä, oppilaitoksia ja yhdistyksiä. Maa- ja kotitalousnaisten Keskuksen lisäksi valtakunnallisesti toimivat Ehyt ry, Marttaliitto ja Helsingin Diakonissalaitos.

Yhteinen keittiö on kaikille tarkoitettu tila, joka vahvistaa osallisuutta ja ehkäisee yksinäisyyttä.

Yhteiset ateriat vahvistavat yhteisöllisyyttä

Matalalla kynnyksellä tarjotaan kaikille mahdollisuutta yhdessä toimimiseen ja mielekkääseen tekemiseen.

Yhteisen keittiön tarkoituksena on luoda uusi toimintakulttuuri, joka perustuu useiden toimijoiden yhdessä tekemiseen. Hanke alkaa viidellä pilotilla (Tampere, Seinäjoki, Lahti, Porvoo, Vihti) ja laajenee vähintään 36 paikkakunnalle 18 maakunnassa.

Maa- ja kotitalousnaisten ruoka-asiantuntijat kouluttavat

Yhteinen keittiö -hankkeen toimijat voivat hyödyntää maa- ja kotitalousnaisten ruoka-asiantuntijoiden tarjoamaa koulutusta. Suosittuja aiheita ovat olleet erityisruokavaliot ja hygieniaosaaminen. Hygieniaosaamistestin avulla voi hankkia itselleen hygieniapassin.

Kysy lisää koulutuksista: katja.pethman@maajakotitalousnaiset.fi.

**********

Yhteinen keittiö -hankkeen projektipäällikkönä Kirkkohallituksessa toimii Jaana Alasentie (evl.fi), p. 040 688 1474.
Lue lisää hankkeen sivuilta.