Yhessä lihat liikkeelle YLLI

ProAgria Etelä-Savo

Pienet lihaketjut asiakaslähtöisiksi, toimiviksi ja tehokkaiksi lihaketjun toimijoiden yhteistyöllä

Ylli kollaasi

Erikoislihat kuten lammas, highland- ja kyyttö-rotuiset naudat, pienkasvattamoiden siat, mangalitsasiat, hevoset, kanit ja erikoislinnut eivät sovi isojen teurastamoiden tuotantoprosesseihin. Vaihtoehdoksi erikoislihan tuottajille jäävät pienet teurastamot, jatkojalostajat sekä suoramyynti. Kilpailutilanne markkinoilla on kuitenkin heille haasteellinen, kun vastassa ovat pitkälle koulutetut ammattilaiset tukiverkostoineen.

Se että kuluttajat arvostavat yhä enemmän lähituotteita ja haluavat tietää missä ja miten ne on tuotettu, mahdollistaa erikoislihalle markkinat pienemmissä ketjuissa. Haasteena erikoislihan markkinointiketjussa on saada toiminta kannattavaksi kaikille ketjun toimijoille. Nyt jokainen tuntee jäävänsä heikommalle kuin muut, vaikka läpi ketjun on sama ansaintaongelma.

Jotta kilpailutilanne ja kannattavuus paranisivat, tulisi koko ketjussa tuotannosta jatkojalostuksen kautta markkinointiin löytää tehokkaampi, asiakaslähtöisempi sekä koko ketjun toimintaa sen kaikissa vaiheissa tukeva toimintamalli, jossa myös tiedonkulku on saumatonta. Toimintaa tulee kehittää koko ketjun läpi kuluttajien toiveista lähtien alkutuotannon suunnitteluun saakka. Tämä edellyttää, että kaikki toimijat tiedostavat myös muiden toimijoiden haasteet ja mahdollisuudet, ja voivat tukea niitä omalta osaltaan. Ketjun toimijoilla pitää olla luottamus muihin ja halu kehittää tuotantoa yhdessä.


YLLI - Yhessä lihat liikkumaan -hankkeessa tunnistetaan ja kootaan yhteiseen kehittämistyöhön kaikki ketjun toimijat kuten tuottajat, teurastamot, lihanjalostajat sekä lihaa erimuodoissaan myyvät ja käyttävät tahot. Hankkeessa selvitetään niiden toimintaa sekä kehityskohtia lähtötilanneanalyysillä. Rohkaistaan yrittäjiä vuoropuheluun, parantamaan keskinäistä luottamusta, yhteistyötä sekä luomaan verkostoja ja kanavia. Tavoitteena on, että yritykset miettisivät, mitä muutoksia omassa strategiassa ja toiminnassa tulisi tehdä, jotta koko ketjun toiminta tehostuu ja kannattavuus paranee. Yhteistyön tavoitteena on saada hahmoteltua yhteistyömalleja ketjuihin ja pienteurastamoiden kanssa toimimiseen.

Toimenpiteet

1. Tunnistetaan isojen lihaketjujen ulkopuolella toimivia ketjuja ja tehdään niistä lähtötilanneanalyysi. Sen perusteella suunnitellaan ketjun kehittämiseen liittyviä asioita, joita työstetään työpajoissa.

2. Sektorikohtaiset työpajat
  •  toimintaympäristön haasteet ja mahdollisuudet
  • oman sektorin eri prosessit ja haasteet niissä
  • pohditaan, miten yritys itse kuin ketjun muutkin toimijat voisivat omalla toiminnallaan niihin vaikuttaa
  • valmistellaan yhteenveto omasta sektorista ja toiveet ketjun muille toimijoille
3. Yrityskohtaisten yhteistyövalmiuksien selvittäminen ja kumppanuuksien etsiminen, joiden avulla voidaan tuottaa uusia yhteistyömuotoja
  • Yritysten strategioita päivitetään yhteistyöhön sopiviksi ja suunnitellaan tarvittavia muutoksia toimintaan
4. Etsitään keinoja, joiden avulla lihaketjut voivat selvittää ja ylläpitää kuluttaja ja asiakastoiveita. Samalla kehitellään yhteistyöverkostoja markkinointiin. 
Tavoitteena on saada sitoutettua ketjun yritykset kehittämään lihaketjua. Sitoutuneen yritysjoukon kanssa käynnistetään jatkotoimenpiteitä lihaketjun kehittämiseksi, esimerkiksi yritysryhmähanke.

Hankkeen toteuttaja: ProAgria Etelä-Savo ry
Kesto: 1.1.2021-30.6.2023
Rahoitus: Euroopan maaseuturahasto ja Etelä-Savon ELY-keskus
Lisätietoa: sari.heltela@proagria.fi, p. 0405937528.

Maatalousrahasto EU logo
Ely-keskus logo