Viljellään viisaasti

ProAgria Keskusten Liitto, ProAgria Itä-Suomi

Hiiliviljely uudelle vuosikymmenelle - viljellään viisaasti. Hankkeen toiminta-aika on 1.1.2020-31.12.2022.

Viljellaan viisaasti netti2

Viljellään viisaasti

Suomalaisilla tiloilla tehdään paljon työtä ympäristön hyväksi. Toimiva viljelykierto, ravinteiden käytön tehostaminen, kerääjäkasvien käyttö ja muokkauksen keventäminen ovat hiiltä sitovia toimenpiteitä, jotka toimivat myös viljelijän eduksi parantuneen maan kasvukunnon ja satotuottojen kasvun myötä. Ääriolosuhteet vaativat pellolta toimivaa vesitaloutta. Kasvuolosuhteiden muuttuessa mahdollistuu viljelyn monipuolistaminen ja uusien kasvien ottaminen viljelyyn. Ilmastonmuutokseen varautuminen on osa riskien hallintaa.
Hankkeen tavoitteena on maatilayritysten kasvintuotannon kannattavuuden ja kilpailukyvyn paraneminen ympäristönäkökulmat huomioiden. Hankkeen teemat pyrkivät vastaamaan ilmastokeskusteluun talousnäkökulmaa unohtamatta. Lähde mukaan valjastamaan maatilasi koko potentiaali kestävään ja kannattavaan viljelyyn!

Hankkeen toimenpiteitä

* Tuotantomenetelmien taloudelliseen, sosiaaliseen ja ekologiseen kestävyyteen liittyvän osaamisen ja tietotaidon lisääminen
* Toteutetaan tiloilla havaintokokeita, mm. viljelytekniikan kehittämiseen
* Järjestetään pienryhmäkoulutuksia, pellonpiennartilaisuuksia ja seminaareja
* Koulutuksissa on esillä kestävä tuotanto osana yrityksen strategiaa; alkutuotanto hiilen sitojana, ravinnekierron tehostaminen sekä peltojen
vesitalous ja maan rakenne
* Taloudellinen näkökulma on mukana kaikissa toteutettavissa toimenpiteissä
* Hankkeeseen osallistuville yrittäjille toteutetaan tilakohtainen alkukartoitus ja toimenpidesuunnitelma NEUVO2020 -palveluna
* Tutkimus-, kehitys- ja asiantuntijaorganisaatioiden yhteistyöllä uusin tutkimustieto saadaan nopeasti käytännön viljelyyn hyödynnettäväksi

Hankevastaavana on Kaisa Matilainen p.040 301 2423 tai kaisa.matilainen@proagria.fi Tiina Polon vanhempainvapaan aikana
Tapahtumat: ita-suomi.proagria.fi/tapahtumat

Liity facebook ryhmäämme Viljellään viisaasti

Videoita Youtube -kanavilla ProAgria Itä-Suomi ja ProAgria

Hankkeen toiminta-aika on 1.1.2020-31.12.2022.

Hankkeen hallinnoijana on ProAgria Itä-Suomi ja osatoteuttajina toimivat Luonnonvarakeskus, Maveplan Oy ja ProAgria Keskusten liitto.
Hankkeen rahoittajina ovat Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto ja Pohjois-Karjalan ELY-keskus. Lisäksi rahoittajina ovat Pohjois-Karjalan Maataloussääätiö, Salaojituksen Tukisäätiö sekä hankkeessa mukana olevat yritykset.

Havaintokokeet 2021

 • Thermoseed-koe yhdessä Lantmännen Agron kanssa, tutkitaan Thermoseed käsittelyn vaikutusta viljan orastuvuuteen ja kasvitauteihin.
 • Boori-kalium-rikki koe yhdessä Soilfoodin kanssa, tutkitaan näiden kolmen ravinteen merkitystä apilanurmella.
 • Uuden luomulannoitteen testaus yhdessä Biokympin kanssa.
 • Kesän 2020 kerääjäkasvikoeruuduilla tehdään kevytmuokkaukset ja tehdään niistä havainnot

Havaintokokeet 2020

 • Monivuotisen kerääjäkasvin käyttö keväällä lopetettuna, kevennetysti muokkaamalla.
 • Herneen hivenainepeittauskoe, jossa kokeillaan uuden Wuxal Como Extra 15 -molybdeeni-koboltti -hivenaineen vaikutusta herneen typpinystyröintiin ja kasvuun. Alustavat tulokset ovat olleet lupaavia.
 • Biohiilen käyttö pellon maanparannuksessa, tarkoituksena pellon veden ja ravinteiden sitomiskyvyn paraneminen
 • Kierrätyslannoitekoe, vertaillaan erilaisia kierrätyslannoitteita: Soilfood Soili, Soilfood Boost NPK, Ecolan puuvinassi, Ecolan Agra 8-4-2, Ecolan kaliumsulfaatti.

Tuloksia päivitetään nettisivulle niiden valmistuttua. Seuraa kokeiden etenemistä facebook-sivuiltamme!

Lisätiedot: Kaisa Matilainen p. 040 301 2423, kaisa.matilainen@proagria.fi

Opintomatkat

Vijellään viisaasti hankeessa tehdään opintomatkoja mielenkiintoisiin kohteisiin ja haetaan hyviä käytäntöjä ja sovelluksia oman viljelyn tueksi.

Pellonpiennarpäivät 2021

Tulossa: Pellonpiennarpäivä Kiteellä elokuun alussa. Seuraa ilmoittelua!

Pellonpiennarpäivät 2020

Kesällä 2020 järjestettiin havaintokoe ja valkuaiskasviteemalla pellonpiennarpäiväkiertue Kiteellä, Liperissä ja Nurmeksessa.

Syksyllä 2020 järjestettiin salaojitus ja pellon vesitalous-teemainen pellonpiennarpäivä Joensuussa.

Pienryhmät miettivät ensimmäisessä kokoontumisessa seuraavien aiheiden teemat ja ajankohdat. Ryhmäläiset tuovat ryhmään omat kokemuket ja hyvien käytäntöjen oppiminen onkin ryhmän parasta antia.

Pienryhmät 2021

 • Turvepelto-pienryhmä
 • Syventävä hiiliviljely -pienryhmä

Pienryhmät 2020

 • Vettä pellolla? -pienryhmissä Keski-Karjalassa ja Ylä-Karjalassa perehdyttiin pellon vesitalouteen yhdessä Maveplanin salaojateknikkojen kanssa.
 • Herne- ja härkäpapu-pienryhmät Keski-Karjalassa ja Joensuun seudulla tutustuivat valkuaiskasvien tuotantoon.