Vihanneksista voimaa viljelyyn

ProAgria Itä-Suomi

Vihannestoimialan osaamisen kehittäminen ja vihannestuotannosta kiinnostuneiden viljelijöiden aktivointi Pohjois-Karjalassa.

P9050093
Ely logo
Lippu ja lause suomi

Pohjois-Karjalan vihannestoimialan esiselvitys -hankkeessa selvitettiin vihannestoimialan nykytila sekä tulevaisuuden mahdollisuuksia. Työssä laadittiin alueen toimijoiden yhteinen vihannesviljelyn visio 2030 sekä hahmoteltiin askelmerkit kohti vision tulevaisuutta.

Vihanneksista voimaa viljelyyn -hankkeessa käynnistetään uusi vihannesalan osaamisen kehittämiseen tähtäävä yhteistyö Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riverian, ProAgria Itä-Suomen ja Luonnonvarakeskuksen välille.

Päätavoitteena on Pohjois-Karjalan vihannesviljelystä kiinnostuneiden etsiminen ja kiinnostuksen herättäminen, jonka seurauksena avomaavihannesten viljelyala kasvaisi ja uusia – eritoten nuoria – yrittäjiä tulisi alalle. Hanke edistää vihannestuotannon suunnittelua yhdessä ketjun toimijoiden kanssa.

Hankkeen toimenpiteet ovat vihannestuotannosta kiinnostuneiden viljelijöiden kartoitus ja aktivointi, tiedon lisääminen erilaisista vihannesviljelyn tarjoamista mahdollisuuksista, tiedonvälityksen suunnittelu ja toteutus sekä monikanavainen viestintä.

Hankkeen hallinnointi: Pohjois-Karjalan Koulutuskuntayhtymä Riveria, Riverian hankesivulle
Kumppaneina
ProAgria Itä-Suomi ry ja Luonnonvarakeskus

Hankkeen rahoittajina ovat Liperin kunta ja Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020.