Verkostot maatilainvestointien voimaksi

ProAgria Itä-Suomi

Lisää kannattavia investointeja maidontuotantoon. Kehittämishanke maitotilayrittäjille ja kumppaneille. Toiminta-aika 1.3.-31.12.2023

Hankkeen pääkuva

Verkostot maatilainvestointien voimaksi-kehittämishanke

Maitotilayrittäjille ja kumppaneille

Hankkeessa tavoitellaan lisää kannattavia investointeja maidontuotantoon. Hankkeen kohderyhmänä ovat maidontuotantoa jatkavat kehittävät tilat sekä näiden nykyiset ja uudet yhteistyötilat.

Hankkeen teemoihin kuuluvat sekä uudet että korvausinvestoinnit. Hankkeessa tuodaan esiin erilaiset kehittämisvaihtoehdot ja tuetaan yrittäjiä kehittämispolun toteuttamisessa. Hankkeella pyritään lisäämään yhteistyötä tilojen ja kumppanien kanssa verkostona.

Hankkeen toimintaa 1.3.2019 -12.7.2023 ovat:

  • Tilakohtainen nykyhetken kartoitus tilan resursseista ja tavoitteista
  • Kokemusten vaihto ja parhaiden käytäntöjen löytäminen pienryhmätoiminnalla
  • Opintomatkat
  • Kehittämispolun toteutumisen seuranta ja polulla eteneminen
  • Yhteistyö- ja verkostovalmennus

Hankkeen osallistumismaksu maitotiloille 300 €+alv 24%. Opintomatkat erikseen.

Hankkeen toteuttajana ProAgria Itä-Suomi

Rahoitus: Euroopan maaseuturahasto, Osuuskunta Maitosuomi, Atria, Pohjois-Karjalan Maataloussäätiö

Hankkeen toiminta-alue: Pohjois-Karjala ja Kainuu

Lisätietoja tilayhteyshenkilöt:
Tapani Keski-Soini, p.0403012429, tapani.keski-soini@proagria.fi

Matkaraportit

Ruotsin opintomatkaan osallistuneita

Maitotilaopintomatkalla Ruotsissa 26.-29.9.2022

Verkostot maatilainvestointien voimaksi hankkeessa toteutettiin Göteborgin seudulle suuntautunut maitotilaopintomatka. Matkan teemoina olivat verkostoituminen ja yhteistyö, erilaiset omistusmallit, vastuullisuus, laiduntaminen ja jaloittelu, yrityksen kokonaisvaltainen johtaminen, nurmiviljely, karkearehun logistiikka, hiiliviljely, hiilensidonta, ympäristövaikutukset, vaihtoehtoiset energiamuodot, biokaasu ja automaattilypsy. Matkalle osallistui Kainuun, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maidontuottajia. Oppaanamme matkalle toimi ruotsinsuomalainen Heli, joka työskenteli karjanhoitajana yhdellä kohdetiloistamme.

Tutustumiskohteina oli erikokoisia maitotiloja, yksi kasvinviljelytila ja pieni juustoa valmistava osuusmeijeri. Maitotiloilla lehmäluku vaihteli 200 ja 1300 lehmän välillä, joten suomalaisesta näkökulmasta tilat olivat melko suuria. Tiloilta saatiin kuitenkin paljon mielenkiintoisia havaintoja tilan johtamiseen ja kehittämiseen tulevaisuutta ajatellen. Moni vierailutilojemme yrittäjistä kertoi ajattelun olevan heidän tärkein työnsä ja seuraavana ihmisten johtaminen.

Keskeisimpänä havaintona matkalta oli yhteistyön tekeminen tiloilla. Ruotsissa ei ole juurikaan ollut kansallisia tukia EU-jäsenyyden aikana. Näin ollen tuotanto on ollut hyvin markkinalähtöistä ja rakennemuutos nopeaa Eu:iin liittymisen jälkeen. 2000-luvun taitteessa osa tiloista oli lähtenyt hakemaan hyötyä yhteistyöstä etenkin peltoviljelyn ja konekustannusten osalta. Nämä tilat olivat saaneet merkittäviä säästöjä ja esim. yhteistyön avulla viljelyssä traktoritöihin käytettiin vain kaksi tuntia hehtaaria kohden. Yhteistyön tekemiselle tärkeintä oli avoimuus ja luottamus sekä ajattelun lähtökohtana yhteisen hyödyn taviottelu. Tilat olivat kasvaneet merkittävästi yhteistyön tekemisen myötä.

Matka onnistui hyvin ja osallistujat olivat tyytyväisiä matkan antiin. Vaikka kohdetilojen kokoluokat olivat suuria, niillä oli myös yhteneviä haasteita meidän alueemme kanssa. Voidaan todeta, että opintomatkoilta saa aina uutta pontta omaan ajatteluun ja raikkaita näkökulmia oman toiminnan kehittämiseen. Matkalla mukanaolijat saavat myös verkostoitua yhdessä muiden yrittäjien kanssa ja tuulettaa ajatuksia oman tilan kehittämisestä. Suosittelen erilaisia opintomatkoja ja tutustumisretkiä kaikille.

Tapani Keski-Soini
Talousasiantuntija
Verkostot maatilainvestointien voimaksi -hanke
ProAgria Itä-Suomi