Tuottavaa luomua -luomusiementuotannon vahvistaminen

ProAgria Keskusten Liitto, ProAgria Etelä-Savo, ProAgria Etelä-Suomi, ProAgria Länsi-Suomi

Hankkeen aikana aktivoitiin luomusiementuotantoa ja lisättiin kotimaisen luomusiemenen käyttöä.

Nurminadan siemenviljelykoe v 2019 tilasiemen koponen 002


Jos luomuviljelyalaa ja luomukotieläintuotantoa halutaan nostaa, on koko luomutuotantoketjun kannattavuutta ja tehokkuutta parannettava.

Suurimmat ongelmat luomupeltokasvituotannossa ovat tuottoisien ja käyttötarkoitukseen sopivimpien vilja-, nurmi – ja valkuaiskasvilajikkeiden puute sekä maan kasvukunnon hallinta.

Onnistunut kasvilajien ja lajikkeiden valinta on olennainen osa tuotannon onnistumista niin kasvinviljely- kuin kotieläintiloilla. Kasvinviljelytiloilla lajikevalinta vaikuttaa suoraan tuotokseen sadon määränä ja laatuna. Kotieläintuotannossa lajikevalinta vaikuttaa epäsuorasti ruokinnan kautta eläintuotokseen sekä pellon käyttöön ja ostorehun tarpeeseen. Tilalla voidaan tuottaa omat rehut tai tila voi olla ostorehun varassa osittain tai kokonaan, mikä myös vaikuttaa tilan tuotannon kannattavuuteen.

Luomusiementuotantoa on kehitettävä, sillä nykyisin luomusiementuotanto ei ole riittävää ja luomusiemenvalikoima on edelleen pieni. Tällä hankkeella pyrimme turvaamaan luomusiementuotannon kotimaista saatavuutta, vaikka luomusiementuotannossa jotkut ongelmat liittyvät myös lajikkeiden tuottavuuteen. Esimerkiksi nurmisektorilla on saatavana riittävästi timotein siementä, mutta nykyinen tarjolla oleva lajike on heikosti tuottava.

Luomusiementuotannon aktivoinnin lisäksi hankkeen tavoitteena oli lisätä kotimaisen luomusiemenen käyttöä uuden luomuasetuksen (848/2018) tavoitteen mukaisesti.

Hankkeessa koulutettiin luomusiementuottajia yhdessä luomusiementuotantoon erikoistuneiden pakkaajien kanssa. Tuottajia innostettiin luomusiementuotantokampanjalla ja rakennettiin luomusiementuotanto-opas, jota tuettiin videoinneilla ja tietokorteilla.

Hankkeen hakija, hallinnoija ja vastuutaho oli ProAgria Keskusten Liitto.

ProAgria Keskusten Liitto on ProAgria –ryhmän jäsen sekä maaseutuneuvonnan valtakunnallinen keskusorganisaatio.
ProAgrian aluekeskukset ovat hankkeessa osatoteuttajia.
Hanke toteutetaan 1.6.2020 - 30.06.2022 ja sen rahoittaa Ruokavirasto sekä Luomusäätiö.

ProAgria