Tuottavaa luomua -luomusiementuotannon vahvistaminen

ProAgria Keskusten Liitto

Hankkeen aikana aktivoidaan luomusiementuotantoa ja lisätään kotimaisen luomusiemenen käyttöä. Hankkeen toteutus 1.6.2020-30.6.2022

Nurminadan siemenviljelykoe v 2019 tilasiemen koponen 002

Tuottavaa luomua -luomusiementuotannon vahvistaminen -hanke

Suomessa on asetettu tavoitteeksi, että luomun osuus viljelyalasta nostetaan 20 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä, mutta toteuma vuonna 2019 on vain 13 %.
Jos luomuviljelyalaa ja luomukotieläintuotantoa halutaan nostaa, on koko luomutuotantoketjun kannattavuutta ja tehokkuutta parannettava.

Suurimmat ongelmat luomupeltokasvituotannossa ovat tuottoisien ja käyttötarkoitukseen sopivimpien vilja-, nurmi – ja valkuaiskasvilajikkeiden puute sekä maan kasvukunnon hallinta.

Onnistunut kasvilajien ja lajikkeiden valinta on olennainen osa tuotannon onnistumista niin kasvinviljely- kuin kotieläintiloilla. Kasvinviljelytiloilla lajikevalinta vaikuttaa suoraan tuotokseen sadon määränä ja laatuna. Kotieläintuotannossa lajikevalinta vaikuttaa epäsuorasti ruokinnan kautta eläintuotokseen sekä pellon käyttöön ja ostorehun tarpeeseen. Tilalla voidaan tuottaa omat rehut tai tila voi olla ostorehun varassa osittain tai kokonaan, mikä myös vaikuttaa tilan tuotannon kannattavuuteen.

Luomusiementuotantoa on kehitettävä, sillä nykyisin luomusiementuotanto ei ole riittävää ja luomusiemenvalikoima on edelleen pieni. Tällä hankkeella pyrimme turvaamaan luomusiementuotannon kotimaista saatavuutta, vaikka luomusiementuotannossa jotkut ongelmat liittyvät myös lajikkeiden tuottavuuteen. Esimerkiksi nurmisektorilla on saatavana riittävästi timotein siementä, mutta nykyinen tarjolla oleva lajike on heikosti tuottava.

Luomusiementuotannon aktivoinnin lisäksi hankkeen tavoitteena ja lisätä kotimaisen luomusiemenen käyttöä uuden luomuasetuksen (848/2018) tavoitteen mukaisesti.

Hankkeen toimenpiteinä ovat luomusiementuottajien kouluttaminen yhdessä luomusiementuotantoon erikoistuneiden pakkaajien kanssa. Tuottajia innostetaan luomusiementuotantokampanjalla ja rakennetaan luomusiementuotanto-opas, jota tuetaan videoinneilla ja tietokorteilla.

Hankkeen hakija, hallinnoija ja vastuutaho on ProAgria Keskusten Liitto.

ProAgria Keskusten Liitto on ProAgria –ryhmän jäsen sekä maaseutuneuvonnan valtakunnallinen keskusorganisaatio.
ProAgrian aluekeskukset ovat hankkeessa osatoteuttajia.
Hanke toteutetaan 1.6.2020 - 30.06.2022 ja sen rahoittaa Ruokavirasto sekä Luomusäätiö.

ProAgria