Tuotantovarmuutta nurmesta (VarmaNurmi)

ProAgria Itä-Suomi

VarmaNurmi -hankkeen tavoitteena on lisätä nautakarjatalouden tuotantovarmuutta sään ääri-ilmiöiden yleistyessä.

Harakankello

Hankkeen toteutusaika on 1.4.2019 – 30.6.2022.

Hankkeen päätoteuttaja on Luonnonvarakeskus (Luke) ja yhteistyökumppaneina toimivat Savonia-ammattikorkeakoulu sekä ProAgria Itä-Suomi. Lisäksi tehdään vahvaa yhteistyötä MTK Pohjois-Savon kanssa. Hanketta rahoittaa Euroopan maaseuturahasto sekä yksityisrahoittajina Yara, Hankkija, Osuuskunta Maitosuomi (ent. Osuuskunta Itämaito) ja Elho.

VarmaNurmi -hankkeen tavoitteena on lisätä nautakarjatalouden tuotantovarmuutta sään ääri-ilmiöiden yleistyessä. Hanke koostuu viidestä toimenpidekokonaisuudesta:

1) Tuotantovarmuutta nurmenviljelyyn

 • Lajit ja lajikkeet viljelyvarmuuden lisääjinä
 • Sään ääri-ilmiöt – kuivuus ja märkyys: vaikutus nurmirehun laatuun
 • Typen vastefunktiot - karjanlanta ja mineraalityppitäydennys
 • Satokartoitukset

2) Säilörehun vaihtoehtoiset korjuustrategiat

 • Nurmenkorjuun strategiavaihtoehto Pikkukakkonen
 • Katovuoden ruokintamalli
 • Tuotantokauden alun Terästysrehu

3) Tilamallien kehittäminen ja testaaminen

 • Tilamallien kehittäminen
 • Tilamallien testaaminen ja tilakäynnit

4) Tiedon siirto, osaamisen vahvistaminen ja kansainvälinen yhteistyö

 • Pienryhmätoiminta.
 • Pilottitilatoiminta.
 • Kv-viestintä

5) Hankkeen koordinointi

Hankkeen tavoitteena on lisätä suomalaisen nautakarjatalouden tuotantovarmuutta sään ääri-ilmiöiden yleistyessä, kehittää säilörehun tuotantoon täsmäratkaisuja, jotka vastaavat lypsylehmien ruokinnan tarpeisiin, tuottaa työkaluja nurmentuotannon lohkokohtaiseen suunnitteluun ja tuotantopanosten oikeaan kohdentamiseen, lisäten resurssitehokkuutta sekä toteuttaa hankkeen teemojen mukaisia toimenpiteitä pilottitiloilla yhteistyöverkostossa tutkimuksen, neuvonnan, koulutuksen ja maatilayrittäjien kanssa.

ProAgria Itä-Suomen päätehtävä hankkeessa on VarmaNurmi pienryhmätoiminnan organisointi. Pienryhmä tapaamisissa käsitellään hankkeen teemoja ja nopeutetaan tiedonsiirtoa tutkimuksen, neuvonnan ja viljelijöiden välillä.