Tulevaisuuden järjestö – ytimessä osaaminen ja uusi osallisuus

Maa- ja kotitalousnaisten (MKN) toiminnan perustan luovat jäsenet. Hankkeessa nostamme keskiöön MKN:n tulevaisuuden jäsenet. Pohdimme uudenlaisia jäsenyys- ja toimintamalleja, toimintaan sitouttamista ja sitä, miten Unelmiemme Suomen rakentamiseen osallistuisi enemmän kaikenikäisiä kansalaisia asuinpaikasta riippumatta.

MKN jarjesto skordefest Ahvenanmaa kuvaaja Tiina Makkonen
MKN järjestöväkeä Ahvenanmaalla Skördefest-tapahtumassa. Kuvaaja Tiina Makkonen
OKM logo 2 R fi sv musta L500 RGB

Kohti Unelmiemme Suomea

Maa- ja kotitalousnaisten ytimessä ovat ne lähes 30 000 jäsentä, jotka ovat toiminnassa mukana noin tuhannen paikallisyhdistyksen välityksellä. Kuten järjestökentässä yleisesti, myös Maa- ja kotitalousnaisten osalta perinteinen jäsenyys ja jäsenmäärät ovat viimeisen vuosikymmenen aikana olleet hienoisessa laskussa. Osasyynä tähän ovat ikääntyvät jäsenet, mutta toisaalta nykykansalaiset eivät enää samalla tavalla sitoudu muodolliseen yhdistystoimintaan kuin muutama vuosikymmen aiemmin.

Valtaosa jäsenistämme asuu maaseutukunnissa. Viime vuosien aikana kiinnostus järjestön toimintaan on kuitenkin kasvanut koko maassa, myös kaupungeissa. Koronapandemia ja sen mukanaan tuomat digitaaliset ratkaisut, lisääntynyt kiinnostus muun muassa lähiruokaan ja sen kasvattamiseen, luonnon monimuotoisuuteen ja kestävään kehitykseen ovat edelleen vahvistaneet tätä trendiä. Maaseutu koetaan tärkeäksi osaksi koko Suomen menestystä ja maaseudun elinvoimaa halutaan vahvistaa. Maa- ja kotitalousnaisten visio Unelmiemme Suomi 2025: Maistuva, monimuotoinen, kestävä ja elinvoimainen on lähempänä toteutumista kuin koskaan.

Näin rakennamme tulevaisuuden järjestöä

Koska perinteinen jäsenmalli ei enää tarjoa kaikille parasta vaihtoehtoa, selvitämme hankkeen avulla, miten voisimme ketterämmin ja joustavammin osallistaa kaikkia kansalaisia iästä, asuinpaikasta ja sukupuolesta riippumatta MKN:n toimintaan. Hankkeen konkreettisia toimenpiteitä ovat:

  • Jäsenstrategialuonnoksen laatiminen: Strategiassa haemme ennakkoluulottomasti ja rohkeasti vastauksia ja vaihtoehtoja kysymyksiin: Millainen on tulevaisuuden järjestö, jonka ytimessä on osaaminen ja uusi osallisuus. Millainen on tulevaisuuden jäsen?
    Toimenpiteinä järjestämme kaksi kehittämistyöpajaa, jonne kutsumme järjestöjen edustajia laajemmin. Laadimme jäsenstrategialuonnoksen, jossa tarkastellaan erilaisia vaihtoehtoja järjestöjen jäsenyysmalleille. Tämä osuus hyödyntää muita järjestöjä, jotka painivat samojen kysymysten kanssa.
  • Toimintasuunnitelman laatiminen: Teemme jäsenstrategialuonnoksen pohjalta yksityiskohtaisemman toimintasuunnitelman MKN:n järjestötoiminnan vahvistamiseksi. Toimenpiteinä järjestämme alueellisia kehittämistyöpajoja ja jäsenkyselyn. Jäsenkyselyn ja työpajojen avulla selvitämme nykyjäsenten sekä toimi- ja luottamushenkilöiden kokemuksia, mielipiteitä, toiveita ja ideoita jäsenyysmallien ja uudenlaisen osallisuuden kehittämiseksi. Tavoitteena on saada konkreettisia kehittämisehdotuksia ja vaihtoehtoja tulevaisuuden järjestö- ja jäsentyöhön.

Hankkeen hyödyt

• Tukee MKN:n jäsenstrategian ja toimintasuunnitelman laadintaa.

• Hyödyttää muita järjestöjä tämän hetken ja tulevaisuuden jäsenkysymyksissä.

• Edistää hallitusohjelman kirjausta, jonka mukaan kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytyksiä vahvistetaan, eriarvoisuutta torjutaan osallisuudella, ja kaikkien mahdollisuutta merkitykselliseen kansalaistoimintaan edistetään.

Hankkeen tiedot

Rahoittaja: opetus- ja kulttuuriministeriö

Toteuttaja: Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry

Hankkeen kesto: 1.11.2021 - 30.10.2022

Aiheeseen liittyvää

MKN jäsenkysely 2022 (PDF)

Blogiteksti jäsenkyselystä