Tiedolla tuloksia

ProAgria Itä-Suomi

Hankkeella tuodaan tietoa tukijärjestelmistä, infotilaisuuksissa ja etäyhteyksillä. Hankkeen kesto 1.1.2016 - 30.6.2021

Tiedolla tuloksia

Ajankohtaista hankkeella

Tukivuosikalenteri 2021 - 2022 saatavilla jälleen sähköisenä

Tarjoamme jälleen tukivuosikalenterin yleisimpiin sähköposti- ja kalenteriohjelmiin.
Lataamalla kalenterin saat muistutuksen lähestyvästä aikarajasta suoraan käyttämääsi laitteeseen, eivätkä tärkeät maatalouden päivämäärät pääse unohtumaan.

Sähköisen kalenterin saat käyttöösi lataamalla tiedoston alla olevasta linkistä.

Ladattava kalenteritiedosto.

Näin otat kalenterin käyttöösi:

  1. Lataa kalenteri omalle tietokoneellesi, älypuhelimellesi tai muulle laitteelle.
  2. Avaa ladattu tiedosto käyttämälläsi sähköposti-/kalenteriohjelmalla.
  3. Aseta kalenterin ilmoitukset käyttöön. Ilmoitusasetukset voit tarkastaa kalenterin asetuksista.
  4. Kalenteri on nyt valmis käytettäväksi. Saat ajankohtaiset tiedot tukien hakuajoista sekä muista tarpeellisista tiedoista suoraan laitteellesi.
  5. Muista päivittää ilmoitusasetukset, jotta saat tiedon kaikista tukikalenterin tapahtumista ja vinkeistä.

EU-tukikalenteri 2021-2022 Itä-Suomi
- Ajantasaiset tiedot tulee tarkistaa aina ruokavirasto.fi -sivuilta

Maatilojen omistajanvaihdokset -opas ladattavissa

Tapahtumat

Tapahtumat välilehdeltä löydät hankkeen tilaisuudet ja tapahtumat.

VIDEOT

Matalien rengaspaineiden hyödyt webinaari 9.4.2021

Hanhituhot haltuun 6.4.2021

Ojat kuntoon 24.3.2021

Pelottaako peltovalvonta 15.1.2021

Hankkeen taustaa

- Maatalouspolitiikan uudistus, muuttuneet säännökset SPV toimenpiteissä ja maatalousyritysten investointituissa vuonna 2015 ovat vaikuttaneet merkittävästi Pohjois-Karjalaisten maatalousyrittäjien arkeen.
- Kallistuvat tuotantokustannukset ja alenevat tuotteiden hinnat pakottavat maatalousyrittäjät miettimään tilanpidon strategioita uudella tavoin. Tiedon tarve toiminnan kehittämismahdollisuuksista on huutava.
- Investoinnin suunnittelu vaatii runsaasti tietoa. On tunnettava tuotantotekniikka ja kustannukset. On tiedettävä ja osattava ennustaa markkinoita. Pitää tietää maidon- ja lihantuotannon ohjeet ja säännöt sekä lainsäädäntö.
- Investointeihin saatavat tuet ovat keskeisessä roolissa investoinneista päätettäessä.
- Maatilat ja maaseutuyritykset ovat osa yhteiskuntaa, jolloin vuorovaikutus paitsi tavarantoimittajien ja jalostajien, niin myös viranomaisten ja kuluttajien kanssa on tärkeää
- Maatalouden harjoittaminen on vaativaa ja erityisen työvaltaista, jolloin yrittäjillä on niukasti aikaa hakea kaikki tarvitsemaansa tieto eri lähteistä. Ajan tasalla olevan tiedon välittäminen viljelijöille on elintärkeää, että he pystyvät suunnittelemaan ja harjoittamaan elinkeinoaan sekä ympäristön että talouden kannalta kestävästi.

Hankkeen tavoitteet

- Välittää maatalousyrittäjille ja maaseudulla toimiville tahoille uusin tieto maaseutuohjelmasta ja sen muutoksista. Parantaa kohderyhmän tietoutta tukijärjestelmistä ja avustuksista. Välittää tietoa maakunnan maidon- ja lihantuotannosta, rakenteesta, markkinoista ja kehitysnäkymistä sekä niiden vaikutuksista tuotantotoimintaan.Tilakokonaisuuden ja maaseutuyrityksen tuotannon ja toiminnan suunnittelu, seuranta ja toteutus tehostuvat ja kokonaishallinta paranee.
- Ylläpitää ja kehittää kohderyhmien osaamista ja tiedon tasoa maatalouden tukijärjestelmistä
- Seuloa laajasta olemassa olevasta tietomateriaalista kohderyhmien kannalta olennaisin ja ajankohtaisin tieto ja saattaa se helpommin omaksuttavaan ja käyttäjäystävälliseen muotoon käyttäen monipuolisesti erilaisia tiedonvälitysmenetelmiä.
- EU – tukiin liittyvät tiedotukselliset toimenpiteet kunnittain sekä muut tilaisuudet

Kohderyhminä maa- ja metsätilat sekä muut maaseutuyritykset, viranomaiset, neuvojat

Hankkeen kesto 1.1.2016 - 30.6.2021

Hankevastaava: Marja Pulkkinen p. 040 301 2438, marja.pulkkinen@proagria.fi