TalousDigi

ProAgria Keskusten Liitto, ProAgria Etelä-Pohjanmaa

Hanke pohjautuu digitalisaation tuomiin mahdollisuuksiin.

Tablettivk

Maatalouden digitalisaatio puhututtaa maailmanlaajuisesti. Keskusteluissa korostetaan monilähteistä tiedonkeruuta ja tiedon analysointia. Euroopan komissio on tunnistanut maatalouden lähitulevaisuuden merkittävimmiksi haasteiksi päätöksentekoprosessit. Komissio luokin tulevalla ohjelmakaudella toiveikkaita katseita digitalisaatiota ja tietotekniikkaa hyödyntävien innovaatioiden suuntaan. Sähköiset palvelut ja sovellukset ovat tiiviisti sidoksissa komission asettamiin tavoitteisiin edistää työllisyyttä, kasvua ja investointeja, hyödyntää tutkimustietoa käytännössä ja kytkeä maatalous digitaalisuuteen.

Data-analytiikka on keskeisessä roolissa yrityksien kehityksessä. Digitalisoituvassa maailmassa, missä yritykset verkostoituvat, data on tärkeä raaka-aine ja polttoaine. Data-analytiikalla on mahdollisuus, oikein käytettynä, vaikuttaa yrityksen kannattavuuden parantamiseen. Yleisesti datan saanti ei tänä päivänä ole ongelma vaan pikemminkin validin datan määritteleminen sekä datan jalostaminen ovat haasteita. Olennaista on, miten datasta tulee hyödyllistä. Parhaimmassa tapauksessa data-analytiikka tukee päätöksenteon lisäksi myös liiketoiminnan ennakoinnissa. Tavoitteena on, että data-analytiikka ja ennakointi toimivat työkaluna liiketoiminnan johtamisessa. Digitalisaatiosta sanotaan yleisesti, että se on 20 % tekniikkaa ja 80 % toimintatapamuutosta. Muutosten johtamisella ja toimintatapamuutoksella on suuri merkitys uudessa toimintatavassa.

Tavoitteet. TalousDigi -hankkeen tavoitteena on tunnistaa maatilayrittäjien tarpeita taloustiedon analysointiin ja talouden ennakointiin sekä selvittää mitä ja miten maatalousyrittäjät käyttävät tietovirtoja. Lisäksi tavoite on löytää mitä tietovirtoja on saatavilla sekä etsiä toimivampia ratkaisuja ja toimintatapoja tietovirtojen yhdistämiseksi ja hyödyntämiseksi maatilayrityksen taloutta suunniteltaessa ja ennakoitaessa.
Hanke pohjautuu digitalisaation tuomiin mahdollisuuksiin. Selvitetään maatilayrityksen ympärillä oleva yhteistyö- ja toimijaverkosto, jonka tuottamaa tietoa voidaan käyttää
maatilayrityksen talouden suunnittelussa. Aktiivisella tiedotustoiminnalla pyritään herättämään maatilayrittäjien tarpeita taloustiedon analysointiin
ja ennakointiin digitaalisuutta hyödyntäen.
Pääasiallisena kohderyhmänä ja hyödynsaajina hankkeessa ovat maatilayrittäjät. Muina hyödynsaajina ovat maatilayritysten yhteistyökumppanit.
Hyödynsaajina ovat myös maatilayrittäjät ja yhteistyökumppanit valtakunnallisesti. ProAgria Keskusten Liitolla on mahdollisuus varmistaa tuloksien jalkauttamista/tiedottamista valtakunnallisesti valtakunnallisen verkostonsa ansiosta.
Hankkeen toiminta-aika on 1.12.2020-31.8.2021.
Toiminta-alueena on Etelä-Pohjanmaan maakunta.