Suomalainen villa hyötykäyttöön, VILLA-hanke

ProAgria Keskusten Liitto, ProAgria Etelä-Suomi, ProAgria Etelä-Pohjanmaa

VILLA-hanke tarjoaa koulutuksia, tapahtumia ja luo villalle laatustandardit. Toteutusaika 1.8.2021-31.12.2022.

Lammaskatras kuva ilkka valkila 1 1
Kotimaisen raakavillan kysyntä Suomessa on yllättäen kasvanut nopeasti ja paljon parin viime vuoden aikana, eikä tuotanto nykyisellään riitä kattamaan kysyntää. Tilanne on uusi sekä lammastiloille että kehräämöille: villasta, erityisesti hyvälaatuisesta suomalaisesta villasta on ollut jopa pulaa.

Suomessa tuotetusta villasta otetaan tällä hetkellä talteen ja toimitetaan jatkojalostukseen noin puolet (luku on arvio). Tähän tilanteeseen pyritään vaikuttamaan hankkeen toimilla. Suomalainen villa hyötykäyttöön, VILLA-hankkeen tavoitteena on lisätä kotimaisen villan saatavuutta ja käyttöä yhteistyössä villan jatkojalostajien kanssa.

VILLA-hankkeen sydän on luonnollisesti villa: upea, ekologinen, monipuolinen kuitu. Hankkeen aikana keskitymme villaan, ja tarjoamme lampureille koulutuksia, joissa keskitytään mm. hyvälaatuisen villan tuottamiseen ja villan lajitteluun, sekä muita tapahtumia. Lisäksi luodaan villalle laatustandardit, jotka helpottavat tuottajien ja jatkojalostajien välistä keskustelua. Yhteisten laatuluokitusten avulla lammastuottajat pystyvät tuottamaan yhä parempaa villaa raaka-aineeksi kehräämöille ja muille villan jatkojalostajille.

Liity myös hankkeen Facebook-ryhmään!

Villa-kyselyn tulokset syksy 2021

Lisätiedot

  • toteuttajat ProAgria Etelä-Suomi ry ja ProAgria Etelä-Pohjanmaa ry
  • toiminta-aika on 1.8.2021-31.12.2022
  • toiminta-alueena Varsinais-Suomen, Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan ELY-keskusten alueet.

Yhteistyöyrityksemme

Novita, Porin Villa ja Peite, Pirtin kehräämö, Lapuan kankurit, Myssyfarmi, VuonueSaimas ja Mustalammas

Hankkeen rahoittajat

Varsinais-Suomen, Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan ELY-keskukset.