Some - uhka vai mahdollisuus

ProAgria Keskusten Liitto, ProAgria Etelä-Suomi

Hanke kartoitti sosiaalisen median ja digitaalisen markkinoinnin työvälineiden käyttöä Uudellamaalla.

Slf artikkelikuva 620x360 sa

Uudenlainen lähiruokatarjonta ja uudet toimintatavat tuottajille sekä kuluttajille nettiin?

Internet ja some mahdollistavat uudet toimintatavat ja rakenteet monille toimialoille. Samalla halutaan hakea uusia näkökulmia, millaista muutosta tarvitaan, jotta uusista kanavista ja välineistä olisi hyötyä. Miten ratkaistaan tuotteiden kauppa verkon välityksellä ja samalla, miten ratkaistaan logistiikkakysymykset, kysyy Svenska Lantbrukssällskapens Förbundin (SLF), ProAgria Keskusten Liiton sekä Coetus osuuskunnan yhteinen hanke, Some - uhka vai mahdollisuus.

Hankkeeseen saatiin tuottajia mukaan innovoimaan ja hyödyntämään somen palveluja ja kanavia laajasti. Mallit voivat olla jo olemassa muilla sektoreilla, meidän pitää osata löytää ne tiiviissä yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa tuottajien kanssa sekä soveltaa ne toimialallemme. Lähiruoka on haluttua, miten saadaan kohtaamaan eri ketjujen ääripäät. Kysyntää löytyy lähellä tuotetuille tuotteille. Kuluttajan pitää muuttaa ostotottumuksia ja siitä kohtaamispaikat muodostuvat. Mikä on pinta, missä kohtaaminen tapahtuu.

Muutoksen tekijänä ja hyödyntäjänä tuottajat

Rekopiirit, suoramyynti sekä perinteiset somekanavat ovat jo tätä päivää, mikä on seuraava askel, kysyi Some – uhka vai mahdollisuus -hanke kyselyssään.

Tutkimusten mukaan paikallisen ruuan tuotannon ja siihen liittyvän toimintatapamuutosten keskiössä, muutoksen tekijänä ja mahdollisuuksien hyödyntäjänä on tuottaja. Mitä on osattava ratkaista? Kaikki muu tuntuu aika selvältä ja ratkaisut ovat jo näköpiirissä paitsi toimitusten ja logistiikan uudet avaukset. Tarvitaan tiivistä yhteistyötä, sillä uudet asiat syntyvät uudenlaisessa vuorovaikutuksessa. Tarvitaan myös organisoitumista ja verkostoja.

Kyselystä tieto nykytilasta innovointiin haastattelut ja työpajat

Some – uhka vai mahdollisuus -hanke toteutti tuottajien ja yrittäjien nykytilaa arvioivan kyselyn. Kyselyn pohjalta tehtiin henkilökohtaiset haastattelut ja muodostettiin työpajat uusien toimintatapojen innovoimiseksi..

Hanketta rahoitti Uudenmaan ELY-keskus, Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman määrärahoista.

Tallenteet Some uhka vai mahdollisuus -hankkeen työpajoista

Täältä löydät Some uhka vai mahdollisuus -hankkeen tallenteen Knehtilästä.

Katso täältä tallenne työpajasta (Henrik Creutz, Malmgård, Porvoo).

Katso täältä toinen tallenne Some uhka vai mahdollisuus -hankkeen työpajasta (Aarne Schildt, Bosgård).

Lisätietoja

Svenska Lantbrukssällskapens Förbund, projektipäällikkö Susann Rännäri, puhelin 0438 24 8705 , susann.rannari@slf.fi

Coetus osk, yrittäjä Niklas Maisi, puhelin 045 879 7379, niklas.maisi@coetus.fi

ProAgria Keskusten Liitto, markkinointi- ja viestintäjohtaja Suvi Anttila, puhelin 040 560 8551, suvi.anttila@proagria.fi

Läs mera på svenska.