Satotason nosto Länsi-Suomessa

ProAgria Länsi-Suomi
Satotason nosto hankkeen kuva 0
Lippu ja lause suomi
Satotason nosto Länsi-Suomessa -hankkeessa on tavoitteena viljakasvien satojen parantaminen. Hankkeessa tehdään tunnistettavaksi satopotentiaaliin vaikuttavat tekijät ja menetelmät niiden parantamiseksi. Tavoitteena on yhteistyön ja osaamisen lisääminen, kokeilukulttuurin vahvistaminen, riskien hallinta sekä uusien teknologioiden tuottaman tiedon hyödyntäminen. Sadon määrän lisäksi tavoitteena on viljelykasvien laadun, tuotannon menetelmien ja taloudellisen tehokkuuden parantaminen kestävästi.

Sään ääri-ilmiöiden ennakoidaan edelleen lisääntyvän ja asettavan entistä suurempia haasteita kasvinviljelylle. Maan kasvukunnolla, kasvi- ja lajikevalinnoilla ja viljelytoimenpiteillä on koko ajan kasvava merkitys.

Hankkeen keskeisinä hyötyinä on tilojen kilpailukyvyn parantaminen ja kotimaisen tuotannon turvaaminen, positiiviset ympäristövaikutukset sekä viljelijöiden tulevaisuudenuskon vahvistaminen.

Hanke pyrkii tavoittamaan viljelijöitä tapahtumissa pellonpientareilla, jossa kokoonnutaan satotasoa nostavien toimien äärellä. Lisäksi tietoa jaetaan mm. hankkeen Facebook-sivulla.

Toteutuksesta vastaa ProAgria Länsi-Suomi, tuensiirtokumppanina toimii MTK-Varsinais-Suomi.

Yhteistyökumppaneina ovat Apetit Oyj, Raisio Oyj, MTK-Satakunta, MTK-Varsinais-Suomi, SLC rf (Svenska lantbruksproducenternas centralförbund rf) ja FHS (Finska Hushållningssällskapet).

Milloin: Hankkeen kesto 1.1.2022−31.12.2024.
Kenelle: Maatilayrityksille Länsi-Suomen alueella.
Rahoittaja: Euroopan maaseuturahasto, Satakunnan ELY-keskus ja Varsinais-Suomen ELY-keskus

Peltokierros Västankvarnissa -videosarja

Webinaarien tallenteet

CAP 27 - valinnat ja vaihtoehdot viljelyyn, osa 1

Kasvintuotannon ajankohtaispäivä 30.11.2022

Nostetta Satotasoon - terveisiä Västankvarnista

Kerääjäkasvit maanparantajina


Matkakertomus Satotason nosto -hankkeen matkasta Viroon

Opintomatkalla päästiin tutustumaan Viron maatiloihin, sopimustuotantoon mm. Kevilin ja GFF:n kanssa, maataloustutkimukseen ja viljelijöiden yhteistyöhön.

Matkakertomus Viro 2023