ReVi - Resurssitehokas Vihannestuotanto

ProAgria Itä-Suomi

Hankkeessa lisätään vihannestuotannon resurssitehokkuutta ja viljelijöiden ympäristötietoisuutta.

Dsc00511

Hankkeen toteutusaika on 1.3.2016 – 28.2.2019.

Hankkeen päähallinnoija on Luonnonvarakeskus (Luke) ja osatoteuttajina ovat: Helsingin yliopisto/Ruralia-instituutti, ProAgria Länsi-Suomi, ProAgria Etelä-Suomi, ProAgria Pohjois-Savo ja Hämeen ammattikorkeakoulu.

Pohjois-Savossa hankevastaavana toimii Heikki Inkeroinen.

Hankkeen päämääränä on lisätä vihannestuotannon resurssitehokkuutta ja viljelijöiden ympäristötietoisuutta, vähentää viljelyn ympäristöhaittoja sekä parantaa tuotannon kilpailukykyä.

Hankkeelle on asetettu seuraavat tavoitteet:

  1. tehostaa ravinteiden käyttöä vihannesviljelyssä ja vähentää ravinnepäästöjä
  2. parantaa maan kasvukuntoa erityisesti viljelykiertoja kehittämällä
  3. vähentää varastotautien aiheuttamaa resurssien haaskaantumista.

Hanke on jaettu kolmeen työpakettiin, joiden avulla asetettuja tavoitteita toteutetaan:

Työpaketti 1: Ravinteiden tehokas hyödyntäminen vihannesviljelyssä

Työpaketti 2: Vihannesmaiden kasvukunto – viljelykierto, kerääjäkasvit, maanparannusaineet ja maan kasvukunnon arviointi

Työpaketti 3: Sipulin ja porkkanan varastotautien hallinta

Hankkeen toiminta-alueena ovat Suomen keskeiset vihannestuotantoalueet: Varsinais-Suomi, Häme, Etelä-Savo ja Pohjois-Savo.

Hankkeella on myös hankesivut Luonnonvarakeskuksen sivuilla, linkki sivuille:

https://www.luke.fi/projektit/revi/