Resurssitehokas vihannestuotanto REVI

ProAgria Keskusten Liitto, ProAgria Etelä-Suomi, ProAgria Länsi-Suomi

Hankkeessa parannettiin kotimaisen avomaanvihannestuotannon resurssitehokkuutta ja vähennettiin haitallisia ympäristövaikutuksia.

Mg 3837

Hankkeessa parannettiin resurssitehokkuutta tehostamalla ravinnehuoltoa, kehittämällä tilojen käyttämiä viljelykiertoja ja vähentämällä vihannesten varastohävikkiä.

Hankkeessa oli kolme työpakettia:

1. Ravinteiden tehokas hyödyntäminen vihannestuotannossa

2. Vihannesmaiden kasvukunto

3. Sipulin ja porkkanan varastotautien hallinta.

Kehittämishanke toteutettiin yhteistyössä tutkimusorganisaatioiden, neuvonnan edustajien ja viljelijöiden kesken. Hankkeessa toteutettiin tila- ja kenttäkokeita, pellonpiennartilaisuuksia, työpajoja ja opintomatkoja sekä laadittiin talouslaskelmia ja oppaita viljelijöiden päätöksen teon tueksi.

ProAgria Länsi-Suomi, Etelä-Suomi ja Pohjois-Savo ovat HAMK Lepaan kanssa mukana Luonnonvarakeskus LUKEn hallinnoimassa hankkeessa.

Lisätietoa Luken sivuilla.