Ravintoa rantakalasta

ProAgria Länsi-Suomi

Lapsille ja nuorille kalan käsittelytaitoja 2021-2023

Kalan valmistusta anna kari

Ravintoa rantakalasta 2021-2023

Hankkeen tarkoituksena on parantaa lasten ja nuorten kalan käsittelytaitoja sekä kannustaa perheitä ja nuoria vapaa-ajankalastus harrastuksen pariin käytännön toimenpiteiden sekä viestinnän avulla. Luonto- ja kalatalousharrastus nostaa yksilön ja perheen hyvinvointia ja tukee tasapainoista elämää.

Käytännön toimenpiteitä hankkeessa ovat; kalastusvälineisiin tutustuminen, kalastustarvikkeiden valmistus, pyöreän kalan käsittely, kalaruokien valmistaminen, paikallisten kalastuspaikkojen tutuksi tekeminen, kalakummitoiminta eli tiedon siirto sukupolvien välillä, yhteistyö paikallisten koulujen ja nuorisopalveluja tuottavien tahojen kanssa, sekä luontosuhteen kasvattaminen.

Hankkeen kohderyhmänä ovat lapsiperheet (lapset+aikuiset) sekä nuoret.

Hanke on saanut avustusta kalastonhoitomaksuvaroista Varsinais-Suomen ELY-keskukselta.

Hanketta toteutetaan vuosina 2021-2023.

Hankkeen toiminta-alueena on Satakunta ja Varsinais-Suomi.

Videoita Ravintoa rantakalasta -hankkeesta löytyy tästä.