Ravintoa rantakalasta

ProAgria Länsi-Suomi

Hankkeen tarkoituksena on parantaa lasten ja nuorten kalan käsittelytaitoja.

Kalan valmistusta anna kari

Hankkeen tarkoituksena on parantaa lasten ja nuorten kalan käsittelytaitoja sekä kannustaa perheitä ja nuoria vapaa-ajankalastusharrastuksen pariin käytännön toimenpiteiden sekä viestinnän avulla. Luonto- ja kalatalousharrastus nostaa yksilön ja perheen hyvinvointia ja tukee tasapainoista elämää.

Käytännön toimenpiteitä hankkeessa ovat; kalastusvälineisiin tutustuminen, kalastustarvikkeiden valmistus, pyöreän kalan käsittely, kalaruokien valmistaminen, paikallisten kalastuspaikkojen tutuksi tekeminen, kalakummitoiminta eli tiedon siirto sukupolvien välillä, yhteistyö paikallisten koulujen ja nuorisopalveluja tuottavien tahojen kanssa, sekä luontosuhteen kasvattaminen.

Hankkeen kohderyhmänä ovat lapsiperheet (lapset+aikuiset) sekä nuoret.

Hanke on saanut avustusta kalastonhoitomaksuvaroista Varsinais-Suomen ELY-keskukselta.

Hanketta toteutetaan vuosina 2021-2023.

Hankkeen toiminta-alueena on Satakunta ja Varsinais-Suomi. 

Videoita Ravintoa rantakalasta -hankkeesta löytyy tästä.

Ravintoa rantakalasta kurssimateriaali löytyy tästä.

ProAgria Länsi-Suomi logo