ProLiideri – vastuullinen johtaja, kestävä yritystoiminta

ProAgria Oulu
Proliideri 620x360 artikkeli

Pohditko, millainen olet johtajana? Tai kuinka johtaa tehokkaasti itseään ja työntekijöitään sekä sitouttaa heitä yrityksen tavoitteisiin? Miten tehostaa prosesseja ja päästä eroon hukasta? Miten kertoa yrityksestä sidosryhmille ja asiakkaille?

ProLiideri-hankkeessa etsitään ratkaisuja näihin kysymyksiin yhdessä toisten yrittäjien ja asiantuntijoiden kanssa. Tavoitteena on lisätä Pohjois-Pohjanmaan maaseutuyritysten ja maatilojen johtamisosaamista, parantaa päätöksentekoa ja vastuullista yritystoimintaa sekä samalla yritysten kannattavuutta.

Hankkeeseen haetaan maatiloja ja maaseudun yrityksiä, jotka ovat halukkaita kehittämään toimintaansa ja erityisesti johtamista.

Hankkeet tavoitteet:

  • Parantaa yritysten henkilöstöjohtamista.
  • Kehittää vastuullista päätöksentekoa ja liiketoiminnan johtamista.
  • Luoda yrityksille parempaa julkisuuskuvaa ympäristö- ja yhteiskuntavastuun näkökulmasta.

Kussakin teemassa kartoitetaan yritysten kehittämistarpeita, opitaan uutta sekä etsitään ja otetaan käyttöön uusia toimintatapoja. Kaikki tekeminen tapahtuu yhdessä yrittäjien ja asiantuntijoiden ryhmissä.

Teematapaamisia, webinaareja ja pienryhmiä

Hankkeessa mukana olevlle yrityksille järjestetään teematapaamisia ja webinaari-infoja. Yritykset kohtaavat myös pienemmissä pienryhmissä, joissa teemoja voidaan käsitellä saman alan yrittäjien kesken tai toisen toimialan yrityksiltä oppien – aihepiiristä riippuen.

Yrityskohtaiset kartoitukset ja sparraukset sekä klinikkatyyppiset tapaamiset varmistavat uusien toimintatapojen käyttöönottoa. Yritysten välille kehitetään mentorimallia, jolloin sparraustilanteissa mukana on myös toinen yrittäjä tai yrittäjiä mentoroimassa yrityksen toimintatapojen kehittämistä.

Ulkomaan opintomatkalla haetaan parhaita käytäntöjä ja uutta tietoa yritysten käyttöön.

Vastuullista yritystoimintaa

Vastuullisuus on keskeinen osa menestyvän yrityksen liiketoimintaosaamista. Se tarkoittaa

  • yrityksen mahdollisimman kestävää ekologista, sosiaalista ja taloudellista toimintaa
  • yrityksen ja sen sidosryhmien tavoitteiden ja odotusten yhteensovittamista.

Näin toimiva yritys on pitkällä tähtäimellä kannattava ja kilpailukykyinen.

Kehityshaluisille yrityksille kehitetään työkaluja arjen tuotannon johtamiseen ja resurssitehokkaita toimintamalleja.

Vastuullisuuteen tähtääville yrittäjille tarjotaan tukea myös henkilöstöjohtamiseen, vuorovaikutustilanteisiin ja neuvottelutaitojen kehittämiseen. Yrittäjiltä vaaditaan hyvää organisointikykyä: heidän tulee hallita työmäärää sekä jakaa työtehtäviä ja vastuuta.

Sosiaalisen vastuun keskeinen työkalu on sidosryhmävuoropuhelu. Aktiivinen ja tehokas tapa tarjota sidosryhmille oikeaa tietoa yritystoiminnan vaikutuksista ja vastuullisuustyöstä tarjoaa välineitä myös yrityksen markkinointiin ja myyntiin.

Tutustu hankkeen tuottamiin materiaaleihin.

Aikataulu: 1.3.201931.5.2022

Toiminta-alue: Pohjois-Pohjanmaa

Hallinnoija, toteuttaja: ProAgria Oulu, osatoteuttajana ProAgria Keskusten liitto

Rahoittaja: Euroopan maaseuturahasto, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus; Yksityisrahoitus 20 %