Potentiaalisten maitotilayritysten kehitysura

ProAgria Keskusten Liitto, ProAgria Itä-Suomi

Päätavoitteena oli tunnistaa ja kehittää yhdessä maitotilayritysten kanssa yhden luukun toimintamalli ja tukiverkosto.

Yhdistelmakuva logolla

Hankkeen päätavoitteena oli tunnistaa ja kehittää yhdessä potentiaalisten maitotilayritysten kanssa kehittämisen liikkeellelähtöä edesauttava yhden luukun toimintamalli ja verkosto, joiden kautta maitotilayritys pääsee ottamaan omien tavoitteiden ja resurssien mukaisia kehitysaskeleita. Tätä kautta kehittävien ja investoivien maitotilayritysten lukumäärä ja tuotantovolyymi kasvavat ja maaseudun elinvoima ei heikkene. Rakentuva verkosto hyödyntää eri tahojen asiantuntemuksen nivoutuen tehokkaaksi kokonaisuudeksi ja antaen maitotilayritykselle parhaan mahdollisen tuen yrityksen kehittämisessä.

Hankkeen hakijana, hallinnoijana ja päätoteuttajana toimii ProAgria Pohjois-Savo ja Osuuskunta ItäMaito on osatoteuttajana tuensiirtokumppanina. Hanke jatkaa 31.12.2018 päättyvän ProNavetta -hankkeen työtä tietyiltä osin. Hankkeen päärahoitus tulee Olvisäätiöltä, yksityisrahoituksesta vastaa Osuuskunta ItäMaito.

Lisätietoja hankkeesta:

Perttu Kattainen, Hankepäällikkö, Potentiaalisten maitotilojen kehitysura-hanke

ProAgria Pohjois-Savo

Puijonkatu 14, PL 1096

70111 KUOPIO

GSM 043 825 4983

perttu.kattainen@proagria.fi

https://www.facebook.com/kehitysurahanke/

Maitotilan investointipolku:

http://bit.ly/2DgScmL

Muut hankkeen työntekijät:

- Joakim Pitkälä, Talouden asiantuntija ja johtaminen

- Pirkko Korhonen, Ruokinta/prosessit

- Paula Antikainen, Pienryhmät ja johtaminen

- Marita Jääskeläinen, Pelto ja viljely

- Leena Eskelinen, Omistajan vaihdokset ja talous