Pohjanmaan makuaarteet -Ruokamatkailun mahdollisuudet Keski-Pohjanmaalla

ProAgria Keski-Pohjanmaa
Savuporokeitto ja rieska
ELY

Pohjanmaan makuaarteet -hankkeen tavoitteena on Keski-Pohjanmaan harvaanasutulla alueella (HAMA) olevien maaseutumatkailupalveluiden monipuolistaminen kehittämällä ja aktivoimalla ruokamatkailua. Pitkän tähtäimen tavoitteena on saada alueelle uusia, laadultaan korkeatasoisia ruokamatkailutuotteita sekä uusia ruokamatkailupaketteja ja -reittejä.

Hankkeeseen tavoitellaan mukaan noin 25 ruokamatkailu- ja luontomatkailuyrittäjää, lähiruokatuottajaa, luonnontuotteiden kerääjää, kalastajaa seka muuta ruokamatkailuun liittyvää palvelun tuottajaa tai kehittäjää.

Hankkeessa kontaktoidaan harvaan astutulla ja ydinmaaseudulla vaikuttavat elämykselliseen ruokamatkailukokonaisuuteen liittyvät toimijat ja kootaan heidät verkostoksi. Ruokamatkailua tehdään tunnetuksi, ja mukaan innostetaan myös uusia yrittäjiä. Osaamistarvekartoituksessa esille nousseista teemoista järjestetään työpajoja ja bencmarking-matkoilla perehdytään kiinnostaviin ruokamatkailukohteisiin kotimaassa. Yhdessä yrittäjien ja sidosryhmien kanssa ideoidaan keskipohjalaista ruokamatkailuelämystä ja suunnitellaan ruokamatkailupaketteja sekä Keski-Pohjanmaa menu, testataan 1-3 tuoteideaa ja kerätään kokemuksia ideoiden jatkokehittelyyn.

Lisätietoja:

Kpedu: Katri Kulkki, katri.kulkki@kpedu.fi / 044 7250 633

Maa- ja kotitalousnaiset: Niina Vihelä, niina.vihela@maajakotitalousnaiset.fi / 0438254281

https://www.kpedu.fi/docs/defa...

Pohjanmaan makuaarteet