OSMO, Osaamista maan kasvukunnon hoitoon -hanke

ProAgria Etelä-Pohjanmaa

HANKE ON PÄÄTTYNYT 31.12.2019

Osmo
Maatalouden tärkeimmät resurssit ovat viljelijän osaaminen ja peltomaan kasvukunto.
Peltomaa on monimutkainen järjestelmä, jonka kokonaisvaltainen hallinta vaatii uudenlaista osaamista sekä uusia työkaluja ja käytäntöjä.
OSMO organisoi parhaan maan kasvukunnon hoidon tietämyksen ja osaamisen viljelijöiden käyttöön sekä kehittää kasvukunnon hoidon menetelmiä ja välineitä.
Hanke tukee ravinteiden kierrätyksen ja resurssitehokkuuden paranemista sekä maatalouden vesiensuojelutavoitetta.
Kohderyhmä: Viljelijät, jotka ovat kiinnostuneita peltojen kasvukunnon parantamisesta ja resurssitehokkaasta maan hoidosta.
Päätavoite: Lisätä viljelyn resurssitehokkuutta hoitamalla maan kasvukuntoa kokonaisvaltaisesti.
Osatavoitteet:
1. Kasvukunnon määrittäminen paranee
2. Viljelijöiden kasvukunto-osaaminen paranee
3. Viljelijöille tarjoutuu hyvät käytännön mahdollisuudet hoitaa kasvukuntoa
4. Tieto ja tietoisuus kasvukunnosta leviää ja paranee
Testataan kasvukunnon määritys- ja hoitomenetelmiä koetilaverkostossa (8 tilaa) kolmen vuoden ajan. Suomalaisia menetelmiä kehitetään ja ulkomaisia sovitetaan suomalaisiin oloihin.
Kasvukunto-osaamista kehitetään valmennustilaisuuksissa, tapahtumissa ja osaamisryhmissä. Laaditaan tilakohtaisia maan kasvukunnon hoitosuunnitelmia.
Tuotetaan kasvukunnon hoidon työkalupakki, maan kasvukunnon määritysmenetelmiäja hoidon suunnittelun apuvälineitä sekä näiden käyttöohjeita ja taustatietoa ja esimerkkejä tiloilta.
Tuloksia levitetään pellonpiennarpäivissä, seminaareissa, ammattilehdissä ja internet- sivuilla.
Toteutusalue: Etelä-Pohjanmaa, Satakunta, Varsinais-Suomi, Uusimaa
Toteuttajat: Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti, ProAgriat Etelä-Pohjanmaa ja Länsi-Suomi.
Rahoitus: Varsinais-Suomen ELY-keskus / Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 /Vesiensuojelun ja ravinteiden kierrätyksen erillisrahoitus, yritykset, viljelijät ja säätiöt.
Lisätietoja: Jukka Rajala, projektipäällikkö, Helsingin ylipisto, Ruralia-instituutti
Lönnrotinkatu 7, 50100 Mikkeli, 044-303 2210, jukka.rajala@helsinki.fi
Lue lisää OSMO -hankkeesta tästä (https://www.helsinki.fi/fi/ruralia-instituutti/osaamista-maan-kasvukunnon-hoitoon-osmo).