NutrinFlow

ProAgria Keskusten Liitto, ProAgria Etelä-Suomi

Hanke toimi Itämeren alueen maatalouden ympäristönsuojeluun edistämisessä yhteistyössä Latvian ja Ruotsin kanssa.

Hankekuva 0

Hankkeen tavoitteena oli maatalouden ravinnekuormituksen vähentäminen ja maatalousympäristön tuotantotalouden kehittäminen kokonaisvaltaisella vesienhallinnalla. Hanke huomioi Itämeren ravinnekuorman vähentämisen samalla kun parannettiin peltojen vesi- ja ravinnetaloutta. 

NUTRINFLOW -hanke (Practical actions for holistic drainage management for reduced nutrient inflow to Baltic Sea) toimi kolmessa maassa: Suomessa, Latviassa ja Ruotsissa. Pilottikohteena Suomessa oli Loviisanjoen valuma-alue. Latviassa pilottikohteena oli Lielupe-joki ja Ruotsissa Norrköpingin alueen vesistöt.

Sekä kohteet että toteutettavat toimenpiteet Loviisanjoella valittiin hankkeen alkuvaiheessa viljelijöiden kanssa käytyjen tilaisuuksien sekä keskustelujen pohjalta. Toimet kohdistuivat kaikille valuman osa-alueille: pellolta salaojituksen ja valtaojien kautta Loviisanjokeen. Loviisanjoen osalta Etelä-Suomen Salaojakeskus olilaatinut joen peruskunnostus- ja tulvasuojelusuunnitelman.

Hankkeen toimijat tekivät kansainvälistä yhteistyötä yhteisissä työpajoissa, seminaarein ja asiantuntijatapaamisin.

Hankkeen päävastuullinen toteuttaja Suomessa oli ProAgria Etelä-Suomi yhteistyökumppaneinaan Loviisan kaupunki ja Nylands Svenska Lantbrukssällskap. Hankkeen projektipäällikkönä toimi Ari Kultanen.

Video kuvaa tilannetta yhdellä kohdealueella

Hankkeessa toteutettu video kuvaa Hardombäckenin kohdealuetta ennen toimenpiteitä. Siinä esitellään niitä ongelmia ja mahdollisuuksia, joihin tarttumalla ja puuttumalla saavutamme erittäin suurella todennäköisyydellä kohdealueesta riippumatta positiivisia tuloksia niin vesienhoidon kuin tuotantotaloudenkin suhteen maatalousalueilla.

Lisää videoita löydät täältä.

Seuraa hankkeen toimintaa NutrinFlow Facebookissa

.

Rahoittaja: Varsinais-Suomen Liitto Euroopan aluekehitysrahastosta
Toteuttaja: ProAgria Etelä-Suomi ry
Hankkeen kesto: 1.9.2015 - 28.2.2019

Hanke järjesti infotilaisuuden Loviisassa 9.6.2016. Lue Itäväylä-lehden juttu, Landsbygdens Folk -lehden juttu sekä Östnyland-lehden juttu (digiartikkeli, joka edellyttää kirjautumista esim. Facebook-tunnuksin).

Hanke järjesti pellonpiennarseminaarin 24.-25.8.2016 yhteistyökumppaneilleen Latviasta ja Ruotista. Lue Loviisan Sanomien juttu ja kuuntele Pilotprojekt ska göra slut på översvämmade åkrar -artikkel på web-sidor av YLE Östnyland 25.8.2016.

Härdombäckenin alueella on tehty kaivuutöitä. Tulokset lokakuun puolivälissä.

Osin hankkeen tuloksia on hyödynnetty Mikko Ortamalan Helsingin yliopiston bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa kirjoittamassa Pro gradu -tutkielmassa Kokonaisvaltainen maatalousympäristön vesienhallinta, Valuma-aluekohtainen toimintatapamalli.