Muutosjohtaminen Kainuun maaseutuyrityksissä

ProAgria Itä-Suomi
Nuoret yhdessa

Muutosjohtaminen Kainuun maaseutuyrityksissä

Muutosjohtamisen logot

Vahvistamme kainuulaisilla maatiloilla johtamisosaamista maaseudun haasteellisessa murrostilanteessa vuoden -23 ajan kestävässä hankkeessamme. Taustalla on se, että tarvitaan tarkkaa johtamisosaamista niillä maatiloilla, jotka jäävät alkutuotantoon, esimerkiksi maidontuotantoon, sitä kehittäen. Toisaalta tarvitaan muutosvalmiuksia hyödyntää kaikki mahdolliset muut yritystoiminnan mahdollisuudet maatiloilla alkutuotantoa korvaten tai sitä täydentäen.

Hankkeeseen osallistuvia pilottiyrityksiä tuetaan valmennuksellisesti. Toteutamme käytännön toimenpiteenä kaksi pilottivalmennusta, joissa asiakasyritykset jakaantuvat kahteen luokkaan: voimakkaasti kehittävät tilat ohjataan tulevaisuusvalmennukseen ProAgria Itä-Suomen hankevastaavan ja vierailevien asiantuntijoiden johdolla. Toisaalta toimintaansa monipuolistavat tilat ohjataan muutosvalmennukseen MKN Itä-Suomen Yrityspalveluiden yritysasiantuntijan ja vierailevien asiantuntijoiden johdolla.

Valmennusten sisältöinä ovat mm. ryhmäkokoontumiset, tiedonhankinta eri teemoista, osallistujien Insights Discovery -analyysit, ohjaus ja konsultointi sekä benchmarking kymmenelle osallistuvalle yritykselle. Osaamisen kehittymisen rinnalla saat ryhmistä myös työhyvinvointia vahvistavaa vertaistukea. Jos kiinnostuit, haethan rohkeasti mukaan! Pilottivalmennukset ovat osallistujille maksuttomia.

Valmennuksista saatavien kokemusten pohjalta luodaan ProAgria/MKN Itä-Suomen omaan palvelutuotantoon toimintamalli pohjautuen johtamispalvelujen asiantuntijoiden osaamiseen sekä ProAgrian ja toisaalta MKN yrityspalveluiden entistä saumattomampaan yhteistoimintaan. Selvitetään asiakastarpeet, vastataan aiempaa tehokkaammin asiakkaiden ja asiantuntijapalvelun tarpeisiin sekä toimintaympäristön muutoksiin, ja tätä kautta vahvistetaan maaseutuelinkeinojen harjoittamisen edellytyksiä ja maaseudun elinvoimaa Kainuussa ja välillisesti koko Itä-Suomessa.

Hankkeen kokonaisuutta ja palvelutuotannonkehittämistä ohjaa hankevastaava Laura Parmainen. MKN yrityspalveluista on hankkeen asiantuntijana ja muutosvalmennusryhmän ohjaajana agrologi AMK, metsätalousinsinööri Tiina Kuittinen.

Hanketta rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Euroopan sosiaalirahasto ja ProAgria Itä-Suomi ry, ja sen toiminta-aikaa on vuoden -23 loppuun asti