Muutos

ProAgria Oulu

Muutos -hanke tarjosi monipuolista ja maksutonta tukea ja opastusta maaseudun yrittäjien liiketoiminnan kehittämiseen, kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja terveisiin elintapoihin. Hankkeen keskeisiä teemoja olivat hyvinvointi, työssä jaksaminen, osallisuus sekä kannattava ja tuottava yritystoiminta. Myös vihreä siirtymä sekä kestävä osaamisen ja yrityksen johtaminen olivat osa toimintaa.

PPT KUVA MUUTOS

Hankkeeseen osallistuvat yritykset saivat sekä yrityskohtaista että yksilöllistä ohjausta ja tukea. Toimintaa räätälöitiin yrittäjien ja yritysten aitojen tarpeiden mukaan. Hankkeen puitteissa järjestettiin esimerkiksi pienryhmätapaamisia eri teemoilla, yksilöllistä sparrausta sekä webinaareja ja podcasteja.

Tavoitteena oli maaseutuyritysten toiminnan kehittäminen ja muutoksessa edellytettävien, yritystoimintaan liittyvien valmiuksien ja osaamisen vahvistaminen. Tärkeänä tavoitteena oli myös yritysten henkilöstön kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen muuttuvassa toimintaympäristössä.

Hankkeessa kehitettiin Työkalupakki kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseen. Työkalupakkiin pääset tästä.

Lue lisää hankkeen tuloksista.

Toiminta-alue: Pohjois-Pohjanmaa

Päätoteuttaja: Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak

Osatoteuttajat: ProAgria Oulu, Oulun Diakonissalaitoksen Säätiö ODL

Rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto (ESR) – Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus