Metsäenergian mahdollisuudet Kaakkois-Suomen biotaloudessa

ProAgria Keskusten Liitto, ProAgria Etelä-Suomi

Tiedotuksen ja uusimman tutkimustiedon avulla aktivoidaan uusiutuvien energialähteiden kysyntää ja käyttöä

Kuva: Kaisa Halme
− Tiedotuksen ja uusimman tutkimustiedon avulla aktivoidaan sekä lisätään metsäenergian ja muiden uusiutuvien energialähteiden kysyntää ja käyttöä hajautetussa lähienergian tuotannossa Kaakkois-Suomessa
− Lisätään omien paikallisten puupolttoaineiden laajempaa hyödyntämistä kuntakeskusten kaukolämpölaitosten sekä maaseudun kiinteistöissä
− Paikallisten polttoaineiden hyödyntämisellä parannetaan alueen energiahuoltovarmuutta
− Luodaan uusia elinkeinomahdollisuuksia maaseudulle
− Hakemuksessa aikataulu 1.7.2015 – 31.12.2017
− Hankkeen päätoteuttaja Lappeenrannan teknillinen yliopisto (LUT). ProAgria Etelä-Suomi on osatoteuttaja hankkeessa

Hankkeen käytännön tekeminen:
1. Uusien metsäenergian käyttökohteiden aktivointi lämpökeskuskokoluokassa
2. Metsäenergian saatavuus ja käyttöedellytykset uusille käyttökohteille lämpökeskuskokoluokassa
3. Uusien metsäenergian käyttökohteiden selvittäminen maatilakokoluokassa
4. Maatilakokoluokan käyttökohteiden aktivointi
5. Lämpökeskus- ja maatilakokoluokkien vaikutus/vaikuttavuus alueen energiataseeseen Kaakkois-Suomessa
6. Tukipolitiikan muutokset ja vaikutus metsäenergian hyödyntämiseen sekä metsäenergian kannattavuus metsänomistajalle
7. Muiden uusiutuvien energialähteiden hyödyntäminen Kaakkois-Suomessa
8. Hankkeen tiedotus ja raportointi
Hanketta rahoittaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Kaakkois-Suomessa