Marjataito 2

ProAgria Keskusten Liitto, ProAgria Itä-Suomi

Tukkumarkkinoille ja elintarviketeollisuuteen suuntautuvaa mansikan ja herukan tuotantoa Kainuussa ja Pielisen-Karjalassa.

Herukat 1

Marjataito 2 -hanke

Hankkeen tavoitteena oli käynnistää ja tukea tukkumarkkinoille ja elintarviketeollisuuteen suuntautuvaa mansikan ja herukoiden tuotantoa Kainuussa ja Pielisen-Karjalassa.

Marjataito 2 -hanke antaa tukea aloittaville ja laajentaville marjanviljelijöille
Marjataito 2 -hankkeessa annetaan asiantuntija-apua teollisuusmarjojen viljelyn aloittajille ja laajentajille, mutta hankkeen toimenpiteistä hyötyvät myös tuoremyyntiin marjoja tuottavat maatilat.

Hanke koostuu seuraavista toimenpiteistä:
*
Viljelijöiden, jatkojalostajien ja tukkuostajien saattaminen yhteen.
* Marjanviljelyn aloittaminen uutena yrittäjänä.
* Viljelijöiden kaupallisen osaamisen parantaminen.
* Marjanviljelyn kannattavuuden parantaminen talouslaskelmien ja malliesimerkkien avulla.
* Sopimuskumppanuuden syventäminen tuottajan ja ostajan välillä sekä marjatilojen välisen yhteistyön mallit.
* Pellon käytön ja tuotannon optimointi tuotantosuunnan muutoksessa; siirtyminen asteittain marjanviljelijäksi ja kassavirran riittävyys siirtymävaiheessa
* Pienryhmätoiminta
* Marjanviljelyn tulevaisuustutkimus
* Kotimaan ja ulkomaan opintomatkat

Lisätiedot: Päivi Turunen p. 040 301 2452