Maistuva Kainuu

ProAgria Itä-Suomi

Kainuun elintarvikealan strategia ja koordinointi. Toiminta-aika on 1.4.– 31.12.2019. PÄÄTTYNYT

Alkupalat

Maistuva Kainuu

Hankkeessa päivitetään syksyn 2019 aikana Kainuun Elintarvikestrategia ja toimenpideohjelma vuosiksi 2019 – 2025. Päivitykseen osallistuvat kaikki keskeiset kehittäjätahot.
Yritysten kuuleminen tapahtuu syvähaastatteluiden kautta. Strategian laadintaprosessi perustuu taustatiedon hankintaan, työpajatoimintaan, teemakohtaisiin alustuksiin, haastatteluihin ja tiedon analysointiin.

Tuloksena on yhteinen näkemys Kainuun elintarviketoimialan vahvuuksista, potentiaalista, kehittämispanosten kohdentamisesta ja uudistumistarpeista.

Päivitystyön tulokset kuullaan 28.11. Kajaanissa järjestettävässä tilaisuudessa.

Toiminta-aika on 1.4.– 31.12.2019

Maistuva Kainuu – hankkeen toiminta-aika on 1.4.-31.12.2019, rahoitus tulee Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta. Hanketta hallinnoi ProAgria Itä-Suomi ( ent. ProAgria Kainuu) ja käytännön toimista vastaa MKN yrityspalveluiden Soili Hypén sekä Henna Hietakangas.

Soili Hypén

yritysasiantuntija
040 776 4290
soili.hypen@maajakotitalousnaiset.fi

Henna Hietakangas
hanketyöntekijä
044 320 1587
henna.hietakangas@maajakotitalousnaiset.fi