Maisematarinoita

ProAgria Etelä-Suomi

Maisematarinoita-hanke toimii Kanta-Hämeessä ja Uudellamaalla kahdeksassa kylässä.

Auli palojoki

Kanta-Hämeessä ja Uudellamaalla on käynnissä Linnaseutu ry:n ja EMO ry:n Leader-ryhmien rahoittama Maisematarinoita-hanke. Hankkeessa on mukana 8 kylää, 5 Kanta-Hämeestä ja 3 Uudeltamaalta ja hanketta toteuttaa ProAgria Etelä-Suomi ry / Etelä-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset. Hankkeen toiminta-aika on 1.4.2016 - 31.3.2018.

Hankkeessa halutaan nostaa esiin hoidettua maaseudun kulttuurimaisemaa sekä historian kautta esitellä kylien kehitystä erityisesti itsenäisyyden ajan Suomessa. Kylien kanssa tehdään työpajoissa historiaselvityksiä digitaaliseen muotoon vietynä, mobiiliopasteisia kyläreittejä sekä maisemanhoitosuunnitelma. Kylämaisemaa hoidetaan talkoilla sekä edistetään erilaisten rahoitusmahdollisuuksien hyödyntämistä maiseman- ja luonnonhoidossa.


Hämäläiset ja uusimaalaiset kylät ovat omaleimaisia kulttuuriltaan, historialtaan sekä luonnoltaan. Hankkeen päätavoitteina on lisätä alueiden vetovoimaisuutta ja korostaa kylien omaleimaisuutta reitistöjen ja kylämaiseman historian esittelemisen kautta. Tietojen tallentaminen ja siirtäminen sukupolvelta toiselle on moniosaisen kulttuuriperinnön vaalimista parhaimmillaan ja samalla luodaan kyliin yhteisöllisyyttä ja aktiivista kylätoimintaa yhdessä tekemällä.

Teemat:

Teema 1: Menneisyyden maisema - sata vuotta suomalaista maisemaa Kanta-Hämeessä ja Uudellamaalla, hyödynnetään kylän historiaa

  • Retula, Hattula
  • Sattula, Hattula
  • Kytäjän Isokylä, Hyvinkää

Teema 2: Tunne maisema - meidän maisemamme maalla, mobiilireittejä kyliin

  • Itä-Janakkalan kyläryhmä, Janakkala
  • Kalvolan kirkkopolku, Hämeenlinna
  • Loppijärvi, Loppi
  • Kaukas, Hyvinkää

Teema 3. Porukan paikat – yhteisten ympäristöjen maisemanhoito

  • Palojoki, Nurmijärvi

Ajankohtaista

Ensimmäiset mobiilireitit on julkaistu! Tutustu Kalvolan Kirkkopolkuun, Itä-Janakkalan maisematarinoihin sekä Kaukasten kyläreittiin Kylänomadista Citynomadin sivuilta tai lataa Nomadi-sovellus puhelimeesi.

Kytäjän Isokylän tarinakartta: tutustu TÄSTÄ

Retulan kylän tarinakartta: tutustu TÄSTÄ

Sattulan kylän tarinakartta: tutustu TÄSTÄ

Lisätietoja hankkeesta: Katriina Koski, maisemasuunnittelija Etelä-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset

p. 040 148 8220, katriina.koski@maajakotitalousnaiset.fi